Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Elektryczne urządzenia sterowania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 26-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe21319706308918616306991592094
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych384920992094
2Metody numeryczne w technice353152015203
3Wybrane zagadnienia teorii obwodów373122512253E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych3939309303
5Elektromechaniczne systemy napędowe313139913993E
6Zakłócenia w układach elektroenergetycznych33312615126153E
POPrzedmioty ogólne88812423415918391833162
1Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji18218182
2Przedmiot humanistyczny I91991
3Język obcy2732791182
4Wychowanie fizycznie151515
5Przedmiot humanistyczny II1923163162
PSPrzedmioty specjalnościowe353301021347542335030211263644521166202
1s3_obieralne_3
2429159152
2Systemy SCADA2626206202
3Elektryczne urządzenia wykonawcze małej mocy34391510915103E
4Automatyka napędów przekształtnikowych67615202012152020126
5Mikrokontrolery i układy programowalne333915991593
6Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa w energoelektronice36312915129153
7Sterowanie komputerowe z LabView3731210151210153
8Programowalne układy sterujące w energoelektronice36312159121593
9s3_obieralne_1
2129129122
10s3_obieralne_2
39391515915153
PWPrzedmioty wybieralne126125720371218153392022129
1s1_obieralne_1
333181518153
2s2_obieralne_1
3539101069101063
3s2_obieralne_2
273151215123
4s2_obieralne_3
31315106151063
Razem800902414818420172547921308491881970724218287218644521199203625
80022329222065
Egzaminy431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s3_obieralne_3
PS7a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PS7b Elementy sztucznej inteligencji w elektrotechnice

s3_obieralne_1
PS22a Modelowanie i projektowanie komputerowe systemów elektroenergetycznych
PS22b Modelowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych

s3_obieralne_2
PS24a Sterowniki programowalne w układach wykonawczych
PS24b Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s2_obieralne_1
PW3a Współpraca przekształtników z siecią zasilającą
PW3b Energoelektronika przemysłowa

s2_obieralne_2
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s2_obieralne_3
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów