Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 26-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe246227964589276163069915181520187
1Metody numeryczne w technice353152015203
2Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych384920992094
3Wybrane zagadnienia teorii obwodów373122512253E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych3939309303
5Elektromechaniczne systemy napędowe313139913993E
6Zakłócenia w układach elektroenergetycznych33312615126153E
7Mikrokontrolery i układy programowalne333915991593
POPrzedmioty ogólne88812423415918391833162
1Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji18218182
2Przedmiot humanistyczny I91991
3Język obcy2732791182
4Wychowanie fizycznie151515
5Przedmiot humanistyczny II1923163162
PSPrzedmioty specjalnościowe320279021135353093694515181045125520121293595
1Systemy zasilania w trakcji elektrycznej6061830121830126E
2s3_obieralne_1
2929209202
3s3_obieralne_2
2129129122
4s3_obieralne_3
3429259252
5Maszyny i napędy trakcyjne dużych prędkości574181515918151594
6Układy sterowania pojazdami elektrycznymi6661893091893096E
7Kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji II4449359354
8Techniczne specyfikacje interoperacyjności w transporcie91991
PWPrzedmioty wybieralne12612572037123310156624102266
1s1_obieralne_1
333181518153
2s2_obieralne_1
3539101069101063
3s2_obieralne_2
273151215123
4s1_obieralne_2
31315106151063
Razem800902386920016169639421408415217818705742182654305520121512354528
80025428317192
Egzaminy5311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s3_obieralne_1
PS14 AutoCad w projektowaniu systemów trakcyjnych
PS15 Systemy sterowania ruchem

s3_obieralne_2
PS16 Teoria trakcji II
PS17 Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń trakcyjnych

s3_obieralne_3
PS18 Zespolone pojazdy trakcyjne
PS19 Zakłócenia przewodzone w napędach przekształtnikowych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s2_obieralne_1
PW3a Współpraca przekształtników z siecią zasilającą
PW3b Energoelektronika przemysłowa

s2_obieralne_2
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_2
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów