Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
CPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
DPrzedmioty specjalnościowe4955521060751203012030606024903015603031
1Kotły parowe i grzewcze4531515151515153E
2Turbiny parowe, gazowe i wodne II303151515153E
3Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne4531515151515153E
4Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych15115151
5Spalanie paliw II302151515152
6Projekt z urządzeń instalacji kotłowych15115151
7Miernictwo i systemy pomiarowe303151515153
8Praca przejściowa55
9Multimedia w energetyce15115151
10Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
11Wybieralne I
302151515152
12Wybieralne II
4521515151515152
13Wybieralne III
301151515151
14Wybieralne IV
452153015302
15Wybieralne V
301151515151
16Wybieralne VI
301151515151
17Praca dyplomowa2020
18Seminarium dyplomowe30230302
Razem9309121060751203012060157545301656090156030903015603031
930315390225
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
B11 Język angielski
B12 Język niemiecki
B13 Język francuski
B14 Język rosyjski

Wybieralne I
C3a Silniki spalinowe
C3b Maszyny cieplne
D11a Rurociągi i instalacje energetyczne
D11b Układy pomocnicze elektrowni

Wybieralne II
C5a Termodynamika gazów wilgotnych
C5b Podstawy przemian energetycznych
D1a Systemy energii niekonwencjonalnej
D1b Odnawialne źródła energii II

Wybieralne III
D15a Audyt energetyczny budynku
D15b Projektowanie instalacji grzewczych

Wybieralne IV
D17a Pompy, wentylatory i sprężarki
D17b Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Wybieralne V
D19a Aerodynamika
D19b Turbiny wodne i wiatrowe

Wybieralne VI
D21a Automatyka w energetyce
D21b Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych