Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Automatyka w układach elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 10-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E7semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe5155515
1Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515E
PKPrzedmioty kierunkowe1457135528156439196138184524796542992090451548272378278420920812110015332281913515182284105241821
1Automatyka42418159181594
2Technika mikroprocesorowa353152015203E
3Maszyny elektryczne66618183099299304E
4Energoelektronika4441212201212204E
5Sieci i urządzenia elektryczne333181518153
6Podstawy programu Pspice2626206202
7Podstawy programowania w LabVIEW39315159151593
8Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotechniczne484183018304
9Kompatybilność elektromagnetyczna54493015930154
10Układy elektromechaniczne333181518153
11Elektroenergetyka18299992
12Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych2429159152
13Napędy elektryczne5151891591891595E
14Geometria i grafika inżynierska w AUTOCAD333915991593
15Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w programie Matlab54493015930154
16Analiza matematyczna455271827185E
17Algebra liniowa2731891893
18Teoria obwodów elektrycznych455271827185E
19Probabilistyka w zastosowaniach technicznych364189918994
20Programowanie w C++353620962093
21Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego45518918189185
22Modelowanie układów dynamicznych42418159181594
23Metody numeryczne333915991593
24Analiza obwodów elektrycznych6062718152718156E
25Elektromechaniczne przetwarzanie energii45518189181895
26Metrologia elektryczna6061818241818246E
27Elektronika484183018304E
28S6_wybieralne_1
484183018304
29S6_wybieralne_2
57518309183095
30S7_wybieralne_1
484183018304
31S7_wybieralne_2
364122412244
32S7_wybieralne_3
42418159181594
33S7_wybieralne_4
57518309183095
34S7_wybieralne_5
484183018304
POPrzedmioty ogólne3393716513515241115424211827156181841821829191
1Wstęp do matematyki inżynierskiej637362736277
2Wstęp do fizyki inżynierskiej637362736277
3Technologie informacyjne, wstęp do programowania364122412244
4Metodyka studiowania91991
5Projektowanie kariery zawodowej18218182
6Język obcy72872182182182182
7Fizyka42418915189154E
8Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki18218182
9Prawo patentowe91991
10Samodzielna działalność gospodarcza91991
PPPrzedmioty podstawowe15051501505
1Praktyka studencka (1 miesiąc)15051501505
PSPrzedmioty specjalnościowe20418727548918304544548914
1Seminarium dyplomowe91991
2Synteza cyfrowych układów sterowania484183018304E
3Komputerowe systemy sterowania2429159152E
4Sieci komputerowe484183018304
5Sztuczna inteligencja2739189183
6Identyfikacja układów dynamicznych484183018304
Razem21552107652915292681431591295469242811481152992610863154827277845842091502781391001533249091351518231021352418256345485930
2155276248261386268267279170
Egzaminy133123112
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S6_wybieralne_1
PK28a Sterowniki programowalne
PK28b Układy automatyki przemysłowej

S6_wybieralne_2
PK29a Systemy trakcji elektrycznej
PK29b Pojazdy elektryczne

S7_wybieralne_1
PK30a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK30b Komputerowa technika pomiarowa

S7_wybieralne_2
PK31a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK31b Komputerowa analiza obwodów

S7_wybieralne_3
PK32a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK32b Elektrotechnika w budownictwie

S7_wybieralne_4
PK33a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK33b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych

S7_wybieralne_5
PK34a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK34b Eksploatacja maszyn elektrycznych