Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne13515456318992794182749318994
1Język obcy27727929293E
2Komunikacje interpersonalne18299992
3Ochrona własności intelektualnej18299992
4Wychowanie fizyczne36361818
5Autoprezentacja18299992
6Podstawy ekonomii18218182
BPrzedmioty podstawowe62179252153903698190541827267245369182272453618272391839995
1Biomateriały2739999993
2Chemia5472718918185E992
3Dokumentacja techniczna2739189183
4Elektronika i elektrotechnika3641818992992
5Fizyka ciała stałego18299992
6Grafika inżynierska2739189183
7Matematyka dla inżynierów90113654181849184E9183
8Metody elementów skończonych2739189183
9Podstawy fizyki3661899993993E
10Podstawy informatyki45518189181895
11Podstawy inżynierii spajania18299992
12Podstawy konstrukcji maszyn2739999993
13Podstawy materiałoznawstwa367189918997E
14Podstawy wytrzymałości materiałów365918991895E
15Teoria i technika eksperymentu2759999995
16Termodynamika2739999993
17Wprowadzenie do druku 3D18299992
18Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego18299992
19Wstęp do mechaniki2739189183
CPrzedmioty kierunkowe19833108981189418945445131891875
1Geopolimery i betony18299992
2Kompozyty2741891894E
3Materiały ceramiczne2741891894E
4Materiały polimerowe2741891894E
5Metale i stopy2741891894E
6Metody badań materiałowych5481892791839995E
7Praktyki programowe55
8Przetwórstwo polimerów18299992
DPrzedmioty specjalnościowe2974116227542727542727135418918144591812992
1Degradacja materiałów inżynierskich2751891895E
2Inżynieria nanomateriałów2761891896E
3Inżynieria powierzchni18299992
4Inżynieria stopów metali lekkich18399993
5Mechanika kompozytów2731891893
6Metalurgia i odlewnictwo18299992
7Metalurgia proszków18299992
8Obróbka cieplna18299992
9Obróbka plastyczna18299992
10Dyfuzja i przemiany fazowe365181818185E
11Technologie proekologiczne w inżynierii materiałowej18399993
12Technologie wytwarzania kompozytów18299992
13Wymiana ciepła18299992
14Zasady doboru materiałów18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem232018518520
1Przygotowanie pracy dyplomowej5185518
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne198229918279271818994271896369189818994
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
6Wybieralne-F6
18299992
7Wybieralne-F7
18299992
8Wybieralne-F8
18299992
9Wybieralne-F9
18299992
10Wybieralne-F10
18299992
11Wybieralne-F11
18299992
Razem14722106662702524599140998118927301087245918309054451827301262781930108274518918309091836183045363230
1472234252234243225171113
Egzaminy14233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Analiza jakościowa i ilościowa struktury
F1b Optyczne metody pomiarowe

Wybieralne-F2
F2a Ergonomia
F2b Kontrola jakości

Wybieralne-F3
F3a Chemia fizyczna
F3b Fizyka materiałów

Wybieralne-F4
F4a Materiały dla lotnictwa
F4b Materiały inżynierskie dla motoryzacji

Wybieralne-F5
F5a Materiały dla energetyki
F5b Materiały do pracy w w ekstremalnych temperaturach

Wybieralne-F6
F6a Materiały przyjazne środowisku
F6b Recykling i utylizacja

Wybieralne-F7
F7a Mechanika pękania
F7b Zmęczenie materiałów i konstrukcji

Wybieralne-F8
F8a Materiały narzędziowe
F8b Obróbka ubytkowa

Wybieralne-F9
F8a Podstawy baz danych
F8b Symulacje komputerowe

Wybieralne-F11
F9a Metody analizy termicznej
F9b Tribologia

Wybieralne-F10
F10b Szkła i materiały amorficzne
F11a Biomateriały polimerowe