Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NtiNmsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne27016602103060460230230215304152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w j.obcym30230302
4Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
30230302
5Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
15215152
6Ekonomia15215152
BPrzedmioty podstawowe1080744052552401651513510530602310575607522105604515153015305307515159
1Matematyka1208606030304E30304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Podstawy fizyki I755453045305E
4Podstawy fizyki II604303030304E
5Elektromagnetyzm453301530153E
6Wstęp do fizyki atomowej453301530153E
7Laboratorium fizyczne I (wyb)60660303303
8Laboratorium fizyczne II (wyb)45345453
9Podstawy chemii604303030304E
10Chemia nieorganiczna6041515301515304E
11Chemia organiczna4531515151515153E
12Chemia analityczna604303030304E
13Chemia fizyczna7553015303015305E
14Opracowanie wyników pomiarów7551515451515153302
15Podstawy informatyki1208309015454E15454
16Elektrotechnika i elektronika6041515301515304
17Automatyka i pomiary sterowane komputerowo302151515152
18Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej15115151
CPrzedmioty kierunkowe43529210105453030157530790453030151515303041515153
1Podstawy nanotechnologii30230302
2Grafika inżynierska453153015303
3Techniki mikroskopowe302151515152
4Wstęp do mechaniki kwantowej453301530153
5Nanotechnologie6043015153015154E
6Podstawy technologii chemicznej6041515301515304E
7Wstęp do fizyki fazy skondensowanej6043015153015154E
8Samorganizacja nanostruktur4531515151515153
9Elementy fizyki statystycznej i termodynamiki604303030304E
DPrzedmioty specjalnościowe19514901530451530260151573015305
1Modelowanie molekularne nanostruktur30230302E
2Zarządzanie produktem i bezpieczenstwem15215152
3Materiałoznawstwo30230302
4Materiały i technologie w optoelektronice4531515151515153
5Metody pomiarowe w nanotechnologii7553015303015305E
EPrzedmioty związane z dyplomem20471551517530
1Seminarium dyplomowe15215152
2Praktyka zawodowa (6 miesięcy)301515
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
FPrzedmioty wybieralne45030150150150151515330303063030306303030630303061515153
1Przedmiot wybieralny 1
4531515151515153
2Przedmiot wybieralny 2
4531515151515153
3Przedmiot wybieralny 3
4531515151515153
4Przedmiot wybieralny 4
4531515151515153
5Przedmiot wybieralny 5
4531515151515153
6Przedmiot wybieralny 6
4531515151515153
7Przedmiot wybieralny 7
4531515151515153
8Przedmiot wybieralny 8
4531515151515153
9Przedmiot wybieralny 9
4531515151515153
10Przedmiot wybieralny 10
4531515151515153
Razem24502109157353152404520018018030601530135165607530302101504515303015012060601545301659075306030753045301530530
24504654654504504201955
Egzaminy18433521
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
A4a Etyka
A4b Filozofia techniki

Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
A5a Zarządzanie strategiczne
A5b Przedsiębiorczość innowacyjna

Przedmiot wybieralny 4
F4a Fizyka materii
F4b Ciekłe kryształy
F15 Nanotechnologia w medycynie i kosmetologii
F16 Nanotechnologia w żywności i przemyśle spożywczym

Przedmiot wybieralny 5
F5a Elementy fizyki współczesnej
F14 Podstawy fizyki III
F17 Materiały funkcjonalne
F18 Nanotechnologia organiczna

Przedmiot wybieralny 6
F6a Fizykochemiczne podstawy otrzym. nanomat.
F19 Biomateriały

Przedmiot wybieralny 10
F7a Metody matematyczne fizyki (IF)
F8a Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii
F10a Fizyka polimerów
F26 Fotografia produktowa
F27 Metody matematyczne fizyki

Przedmiot wybieralny 1
F11a Nanotechnologia w nauce i przemyśle

Przedmiot wybieralny 2
F12a Metody obliczeniowe nanotechnologii

Przedmiot wybieralny 3
F13a Kierunki rozwoju współczesnej nanotechnologii

Przedmiot wybieralny 7
F20 Degradacja materiałów inżynierskich
F21 Geopolimery i betony

Przedmiot wybieralny 8
F22 Kompozyty
F23 Materiały ceramiczne

Przedmiot wybieralny 9
F24 Badania spektroskopowe materiałów nanostrukturalnych
F25 Wprowadzenie do druku 3D