Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Medyczna          Specjalność: Biomechanika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 07-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe19501578102705253153013510530452812075754528165150452813545105752690307560191051560301520603015158
1Wprowadzenie do badań naukowych15115151
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
6Mechanika ogólna454153015304E
7Wprowadzenie do MES302151515152
8Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
9Mechanika płynów4531515151515153
10Dokumentacja techniczna45445454
11Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
12Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
13Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
14Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
15Projektowanie procesów technologicznych303151515153
16Technologie kształtowania wyrobów755304530455
17Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
18Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
19Elementy automatyki przemysłowej302151515152
20Internet przemysłowy4531515151515153
21Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
22Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
23Podstawy eksploatacji302151515152
24Podstawy niezawodności302151515152
25Ochrona środowiska302151515152
26Anatomia303151515153E
27Podstawy fizjologii15115151
28Biofizyka15115151
29Implanty i sztuczne narządy605303030305E
30Aparatura medyczna454153015304
31Biopomiary302151515152
32Wytrzymałość materiałów303151515153
33Biomechanika rehabilitacyjna303151515153
34Biomechanika inżynierska6053015153015155E
35Materiały polimerowe3031515151152
36Biomateriały605303030305E
37Języki skryptowania w bioinżynierii302151515152
38Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji i materiałów30230302
39Zastosowania inżynierskie MES30230302
40Komputerowe metody modelowania w biomechanice302151515152
41Praktyka55
42Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
43Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
44Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
45Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
46Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
47Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
48Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
49Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
50Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
51Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe23035754550603030308301545715201520
1Mechanika w ortopedii304151515154E
2Protezy i aparaty medyczne454153015304E
3Wpływ wibracji i hałasu na człowieka302151515152
4Modelowanie 3D w biomechanice30230302
5Ekspertyzy wypadków drogowych304151515154E
6Komputerowe symulacje zderzeń302151515152
7Seminarium dyplomowe30230151151
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem249521094552557036590135165304530120135754530165301504530150901057530120601059030150457530603010530353030
2495375375390420375360200
Egzaminy133221311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B42a Podstawy optymalizacji
B42b Modelowanie konstytutywne materiałów inżynierskich
B43a Biokompozyty polimerowe
B43b Utylizacja odpadów i sterylizacja wyrobów medycznych
B44a Konstrukcje kompozytowe
B44b Nanomechanika i nanostruktury
B45a Mechatronika
B45b Metrologia elektroniczna
B46a Bioklimatologia człowieka
B46b Modelowanie procesów cieplno-przepływowych
B47a Rekonstrukcja obiektów medycznych
B47b Zastosowanie przyrostowych metod wytwarzania
B48a Bazy danych i analizy big data
B48b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B49a Planowanie logistyczne w ochronie zdrowia
B49b Logistyka zaopatrzenia medycznego
B50a Metrologia biomedyczna
B50b Digitalizacja i obrazowanie obiektów przestrzennych
B51a Mikronapędy i sensoryka w inżynierii medycznej
B51b Układy płynowe w inżynierii medycznej