Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Aparatura przemysłowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe43532225757515459060301515105153015301430153
1Matematyka302151515152
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia302151515152
3Wytrzymałość konstrukcji302151515152
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
5Mechanika płynów III302151515152
6Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
7Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
8Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
9Aparatura przemysłowa7563015303015306E
10Zaawansowane urządzenia i instalacje ochrony środowiska453301530153
11Modelowanie urządzeń przemysłowych6053015153015155E
12Technika chłodnicza w inżynierii procesowej303151515153
CPrzedmioty specjalnościowe3854718045301570457545301513451545760104527
1Inżynieria procesowa II605303030305E
2Aparaty do wymiany ciepła i masy7563015303015306E
3Instalacje przemysłowe302151515152
4Konstruowanie aparatury przemysłowej604303030304E
5Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji452301530152
6Modelowanie aparatów do wymiany ciepła i masy4531515151515153
7Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych453301530153
8Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
9Seminarium dyplomowe15215152
Razem9109042015010530115901651206030301653030307545309015104530
910375375160
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle
B6b Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej
B7a Zaawansowana optymalizacja topologiczna maszyn
B7b Zaawansowane badania symulacyjne maszyn i urządzeń
B8a Oddziaływanie instalacji przemysłowej na środowisko
B8b Hałas i wibracje w przemyśle