Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe43532225757515459060301515105153015301430153
1Matematyka302151515152
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia302151515152
3Wytrzymałość konstrukcji302151515152
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
5Mechanika płynów III302151515152
6Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
7Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
8Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
9Aparatura przemysłowa7563015303015306E
10Zaawansowane urządzenia i instalacje ochrony środowiska453301530153
11Modelowanie urządzeń przemysłowych6053015153015155E
12Technika chłodnicza w inżynierii procesowej303151515153
CPrzedmioty specjalnościowe38547135306014515601530601345154573030401527
1Zagadnienia optymalizacyjne w systemach CAE/CFD30230302
2Zaawansowane modelowanie CFD4531515151515153
3Zaawansowane metody numeryczne6053015153015155E
4Akwizycja i obróbka danych pomiarowych302151515152
5Konstruowanie i modelowanie urządzeń fizyki eksperymentalnej4521515151515152
6Maszyny i systemy cieplne w inżynierii lotniczej, morskiej i kosmicznej301151515151
7Modelowanie dynamiki przemian gazu w maszynach i instalacjach4541515151515154E
8Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
8Programowanie wybranych języków wysokiego poziomu4541515151515154E
9Modelowanie zjawisk cieplno - przepływowych zachodzących w warunkach mikrograwitacji302151515152
9Seminarium dyplomowe15215152
Razem910903751357575190601509030307530165453015754530601530401530
910375375160
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle
B6b Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej
B7a Zaawansowana optymalizacja topologiczna maszyn
B7b Zaawansowane badania symulacyjne maszyn i urządzeń
B8a Oddziaływanie instalacji przemysłowej na środowisko
B8b Hałas i wibracje w przemyśle