Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: Bezpieczeństwo transportu drogowego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315218422566031560445305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty podstawowe8857340518013560901590603015191056030151990456015154515151515107530154510
1Matematyka12016606030309E30307E
2Fizyka6053015153015155E
3Chemia603303030303
4Grafika inżynierska304151515154
5Mechanika ogólna6043015153015154E
6Wytrzymałość materiałów7563015151515153E1515153
7Niezawodność i analiza ryzyka4541515151515154E
8Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka15115151
9Podstawy informatyki303151515153
10Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych15115151
11Mechanika płynów604303030304E
12Termodynamika techniczna6043015153015154E
13Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
14Materiałoznawstwo604154515454
15Podstawy elektrotechniki i elektroniki303151515153
16Elementy automatyki303151515153
17Mechatronika4521515151515152
18Technologie informacyjne302151515152
CPrzedmioty kierunkowe1035764051202103075195451515308454530760301515109030601545186015301515810545451515302015455
1Logistyka w bezpieczeństwie302151515152
2Bezpieczeństwo pracy454153015304E
3Techniczne bezpieczeństwo pracy4521515151515152
4Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi15115151
5Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa30330303
6Modelowanie zagrożeń4541515151515154E
7Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa302151515152
8System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-1800115115151
9Prawna ochrona pracy15115151
10Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp15115151
11Analiza konstrukcji za pomocą MES302151515152
12Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy301151515151
13Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych15115151
14Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy302151515152
15Bezpieczeństwo środowiska naturalnego4531515151515153E
16Pomoc przedlekarska15115151
17Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem302151515152
18Bezpieczeństwo obiektów budowlanych303151515153
19Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej302151515152
20Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa4541515151515154
21Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych4531515151515153
22Ogrzewnictwo i wentylacja303151515153
23Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych301151515151
24Wybrane problemy transportu drogowego302151515152
25Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
302151515152
26Jakość systemów
302151515152
27Techniczne systemy zabezpieczeń
303151515153
28Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
302151515152
29Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
302151515152
30Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
302151515152
31Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
302151515152
32Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
301151515151
33Bezpieczeństwo w eksploatacji
302151515152
34Bezpieczeństwo konstrukcji
302151515152
35Środki bezpieczeństwa i ochrony
15115151
36Praktyka44
DPrzedmioty specjalnościowe3004012075456030303089030151015154522
1Budowa pojazdów samochodowych4541515151515154E
2Źródła napędu samochodów4541515151515154
3Teoria ruchu samochodów302151515152
4Infrastruktura drogowa15215152
5Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego45415151515115153
6Biomechanika zderzeń15115151
7Badania techniczne pojazdów302151515152E
8Ekologiczne i prawne aspekty transportu drogowego302151515152
9Praca dyplomowa1515
9Rzeczoznawstwo samochodowe15215152
10Seminarium dyplomowe30230302
Razem25352101207545601351201530303030165120751530301951056030153013575753060301654590309030195457515154530241530159630
2535360405405375420390180
Egzaminy15332232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Autoprezentacja
A5b Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
C25a Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
C25b Wybrane problemy transportu szybkiego

Jakość systemów
C27a Jakość systemów bezpieczeństwa
C27b Jakość i eksploatacja systemów

Techniczne systemy zabezpieczeń
C29a Monitorowanie zagrożeń akustycznych
C29b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
C31a Bezpieczeństwo techniczne urządzeń poddozorowych
C31b Inżynieria urządzeń poddozorowych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
C33a Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa
C33b Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
C33a Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach ziębniczych i klimatyzacyjnych
C33b Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
C33a Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn cieplnych
C33b Bezpieczeństwo użytkowania wirowych i tłokowych maszyn roboczych

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
C39a Elektro-hydrauliczne układy zabezpieczeń i sterowania maszyn mobilnych
C39b Bezpieczne dla środowiska akwatroniczne układy napędowe maszyn

Bezpieczeństwo w eksploatacji
C41a Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych
C41b Bezpieczeństwo użytkowania źródeł napędu

Bezpieczeństwo konstrukcji
C43a Podstawy mechaniki zniszczenia
C43b Stany graniczne konstrukcji
C43c Recykling materiałów i kompozytów

Środki bezpieczeństwa i ochrony
C46a Oddziaływania wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora
C46b Środki ochrony zbiorowej
C46c Bezpieczeństwo eksploatacji narzędzi obróbkowych