Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Inżynieria systemów elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E7semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe5155515
1Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe202513588026044523021030453071909050302416590604530261305010035302318515150554530180151354525
1Automatyka6043015153015154E
2Technika mikroprocesorowa453252025203
3Maszyny elektryczne906303030151521515304E
4Energoelektronika6042020202020204E
5Sieci i urządzenia elektryczne453301530153E
6Podstawy programu Pspice302102010202
7Podstawy programowania w LabVIEW4531515151515153
8Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotechniczne604303030304E
9Kompatybilność elektromagnetyczna6041530151530154
10Układy elektromechaniczne453301530153
11Elektroenergetyka302151515152
12Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych302151515152
13Napędy elektryczne75530151515301515155E
14Geometria i grafika inżynierska w AUTOCAD4531515151515153
15Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w programie Matlab6041530151530154
16Analiza matematyczna755453045305E
17Algebra liniowa453301530153
18Teoria obwodów elektrycznych755453045305
19Probabilistyka w zastosowaniach technicznych6043015153015154
20Programowanie w C++4531020151020153
21Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego7553015303015305E
22Modelowanie układów dynamicznych6043015153015154
23Metody numeryczne4531515151515153
24Analiza obwodów elektrycznych9064530154530156E
25Elektromechaniczne przetwarzanie energii7553030153030155
26Metrologia elektryczna90630303015151531515153E
27Elektronika604303030304
28S5_wybieralne_2
604303030304
29S5_wybieralne_3
7553030153030155
30S6_wybieralne_2
604303030304
31S5_wybieralne_1
604204020404
32S6_wybieralne_3
6043015153015154
33S6_wybieralne_1
7553030153030155
34S6_wybieralne_4
604303030304
POPrzedmioty ogólne615372702851540518515040233045156306043021051151
1Wstęp do matematyki inżynierskiej1057604560457
2Wstęp do fizyki inżynierskiej1057604560457
3Technologie informacyjne, wstęp do programowania604204020404
4Metodyka studiowania15115151
5Projektowanie kariery zawodowej30230302
6Język obcy1208120302302302302
7Fizyka6043015153015154E
8Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki30230302
9Prawo patentowe1511051051
10Samodzielna działalność gospodarcza15115151
11Wychowanie fizyczne WF60603030
PPPrzedmioty podstawowe15051501505
1Praktyka studencka (1 miesiąc)15051501505
PSPrzedmioty specjalnościowe2701813515604515301515410560301514
1Systemy elektroenergetyczne6043015153015154
2Użytkowe pakiety programowe302151515152
3Jakość energii elektrycznej453301530153
4Monitoring i sterowanie w układach rozproszonych453153015303
5Analiza komputerowa napędów przekształtnikowych302151515152
6Niesymetria w układach trójfazowych453301530153
7Seminarium dyplomowe15115151
Razem306521012855605203152201652151508530302201351550303019515060453030130801003530150301851515055453022030135155030120603051530
3065480450480525450450230
Egzaminy1122322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5_wybieralne_2
PK28a Sterowniki programowalne
PK28b Układy automatyki przemysłowej

S5_wybieralne_3
PK29a Systemy trakcji elektrycznej
PK29b Pojazdy elektryczne

S6_wybieralne_2
PK30a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK30b Komputerowa technika pomiarowa

S5_wybieralne_1
PK31a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK31b Komputerowa analiza obwodów

S6_wybieralne_3
PK32a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK32b Elektrotechnika w budownictwie

S6_wybieralne_1
PK33a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK33b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych

S6_wybieralne_4
PK34a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK34b Eksploatacja maszyn elektrycznych