Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Informatyka w Inżynierii Komputerowej          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IwIKsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PEPrzedmioty pedagogiczne453301530153
1Metody autoprezentacji302151515152
2Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej15115151
PKPrzedmioty kierunkowe2010129750180270480150180135120902318060757530281656015045281801051201528603030301030153015010302
1Analiza matematyczna i algebra liniowa1057456045607E
2Fizyka906306030606E
3Wstęp do programowania150106090609010E
4Matematyka dyskretna906454545456E
5Metody obliczeniowe9063030303030306E
6Metody programowania906454545456E
7Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej755304530455E
8Grafika komputerowa i multimedia7553015303015305
9Elektrotechnika7553015303015305
10Algorytmy i struktury danych9063045153045156E
11Mikroprocesory i mikrokontrolery906306030606E
12Systemy operacyjne906306030606E
13Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka755453045305E
14Programowanie obiektowe906454545456E
15Architektury systemów komputerowych906454545456E
16Sieci komputerowe906306030606E
17Programowanie technik pomiarowych755304530455
18Podstawy baz danych7553030153030155
19Inżynieria programowania9063030303030306E
20Systemy wbudowane604303030304E
21Sztuczna inteligencja7553015303015305E
22Praktyka 1 miesiąc15051501505
23Seminarium dyplomowe30230302
POPrzedmioty ogólne2551345195154575157602302302
1Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki6043015153015154
2Język angielski1208120302302302302
3Metodyka studiowania15115151
4Wychowanie fizyczne60603030
PSPrzedmioty specjalnościowe7556536030180185150157560201501575602060306525
1s5_obieralne
3002015015756015015756020
2s6_obieralne
3002015015756015015756020
3Praca dyplomowa – project inżynierski5155515
4s7_obieralne
1501060306060306010
Razem3065210118539030067533518018019510530180120757530301653060150453018030105120153021045105903018015909015030901530653030
3065480480450450450525230
Egzaminy17344321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s5_obieralne
PS1a Systemy baz danych
PS1b Programowanie w języku Java
PS1c Języki assembler
PS1d Komputerowa technika pomiarowa
PS1e Technologie obiektowe
PS1f Projektowanie systemów cyfrowych
PS1g Symulacja komputerowa
PS1h Matlab i jego zastosowania
PS1i Komputerowe wspomaganie decyzji

s6_obieralne
PS10a Eksploracja danych
PS10b Komputerowe systemy sterowania
PS10c UML i jego zastosowania
PS10d Przetwarzanie rozproszone i równoległe
PS10e Inżynieria systemów informacyjnych
PS10f Techniki internetowe
PS10g Systemy odporne na błędy

s7_obieralne
PS18a Systemy gridowe
PS18b Obliczenia naturalne
PS18c Sieciowe systemy informacyjne
PS18d Zaawansowane bazy danych