Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Inżynieria systemów elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E7semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe5155515
1Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515E
PKPrzedmioty kierunkowe1457135528156439196138184524796542992090451548272378278420920812110015332281913515182284105241821
1Automatyka42418159181594
2Technika mikroprocesorowa353152015203E
3Maszyny elektryczne66618183099299304E
4Energoelektronika4441212201212204E
5Sieci i urządzenia elektryczne333181518153
6Podstawy programu Pspice2626206202
7Podstawy programowania w LabVIEW39315159151593
8Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotechniczne484183018304
9Kompatybilność elektromagnetyczna54493015930154
10Układy elektromechaniczne333181518153
11Elektroenergetyka18299992
12Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych2429159152
13Napędy elektryczne5151891591891595E
14Geometria i grafika inżynierska w AUTOCAD333915991593
15Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w programie Matlab54493015930154
16Analiza matematyczna455271827185E
17Algebra liniowa2731891893
18Teoria obwodów elektrycznych455271827185E
19Probabilistyka w zastosowaniach technicznych364189918994
20Programowanie w C++353620962093
21Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego45518918189185
22Modelowanie układów dynamicznych42418159181594
23Metody numeryczne333915991593
24Analiza obwodów elektrycznych6062718152718156E
25Elektromechaniczne przetwarzanie energii45518189181895
26Metrologia elektryczna6061818241818246E
27Elektronika484183018304E
28S6_wybieralne_1
484183018304
29S6_wybieralne_2
57518309183095
30S7_wybieralne_1
484183018304
31S7_wybieralne_2
364122412244
32S7_wybieralne_3
42418159181594
33S7_wybieralne_4
57518309183095
34S7_wybieralne_5
484183018304
POPrzedmioty ogólne339371621351524311154242118271561818418218291631
1Wstęp do matematyki inżynierskiej637362736277
2Wstęp do fizyki inżynierskiej637362736277
3Technologie informacyjne, wstęp do programowania364122412244
4Metodyka studiowania91991
5Projektowanie kariery zawodowej18218182
6Język obcy72872182182182182
7Fizyka42418915189154E
8Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki18218182
9Prawo patentowe9163631
10Samodzielna działalność gospodarcza91991
PPPrzedmioty podstawowe15051501505
1Praktyka studencka (1 miesiąc)15051501505
PSPrzedmioty specjalnościowe2041881960459189154636030914
1Systemy elektroenergetyczne42418915189154E
2Użytkowe pakiety programowe2429159152E
3Jakość energii elektrycznej333181518153
4Monitoring i sterowanie w układach rozproszonych3939309303
5Analiza komputerowa napędów przekształtnikowych2429159152
6Niesymetria w układach trójfazowych333181518153
7Seminarium dyplomowe91991
Razem215521077130051426514615912954692428114811529926108631548272778458420915027813910015332490913515182310291053918256960308930
2155276248261386268267273176
Egzaminy133123112
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S6_wybieralne_1
PK28a Sterowniki programowalne
PK28b Układy automatyki przemysłowej

S6_wybieralne_2
PK29a Systemy trakcji elektrycznej
PK29b Pojazdy elektryczne

S7_wybieralne_1
PK30a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK30b Komputerowa technika pomiarowa

S7_wybieralne_2
PK31a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK31b Komputerowa analiza obwodów

S7_wybieralne_3
PK32a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK32b Elektrotechnika w budownictwie

S7_wybieralne_4
PK33a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK33b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych

S7_wybieralne_5
PK34a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK34b Eksploatacja maszyn elektrycznych