Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe5041520151520154
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5041520151520154
POPrzedmioty ogólne360231207030691556116103069153018301430264
1Metody numeryczne w technice453252025203
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów453202520253E
3Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453153015303
4Elektromechaniczne systemy napędowe45321915219153E
5Zakłócenia w układach elektroenergetycznych4532010152010153E
6Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji30230302
7Przedmiot humanistyczny I15115151
8Język obcy45345151302
9Wychowanie fizycznie151515
10Przedmiot humanistyczny II3024264262
PSPrzedmioty specjalnościowe4653018540130307010145401003070254030105
1Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej60420101515201015154E
2Przesył i rozdział energii elektrycznej5532020152020153E
3Systemy zasilania w trakcji elektrycznej3021010101010102
4Instalacje elektryczne + AutoCad60420101515201015154
5Automatyka i zabezpieczenia w energetyce302151515152
6Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych302151515152
7s2_obieralne_1
302151515152
8s2_obieralne_2
4531515151515153
9s2_obieralne_3
4531515151515153
10Systemy SCADA302102010202
11Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii3521510101510102
12Prawo energetyczne i rynki energii15115151
PWPrzedmioty wybieralne18012952045209520452012
1s1_obieralne_1
453301530153
2s1_obieralne_2
45315101010151010103
3s1_obieralne_3
453252025203
4s1_obieralne_4
4532510102510103
Razem107590415110180164120862111050114353030160701005085304430305630
1075450465160
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PS7a Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce
PS25a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie

s2_obieralne_2
PS9a Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce
PS9b Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce

s2_obieralne_3
PS11a Sterowniki programowalne
PS11b Pomiary i monitoring układów elektroenergetycznych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s1_obieralne_2
PW3a Energoelektronika przemysłowa
PW3b Współpraca przekształtników z siecią zasilającą

s1_obieralne_3
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_4
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów