Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Elektryczne urządzenia sterowania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe5041520151520154
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5041520151520154
POPrzedmioty ogólne360231207030691556116103069153018301430264
1Metody numeryczne w technice453252025203
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów453202520253E
3Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453153015303
4Elektromechaniczne systemy napędowe45321915219153E
5Zakłócenia w układach elektroenergetycznych4532010152010153E
6Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji30230302
7Przedmiot humanistyczny I15115151
8Język obcy45345151302
9Wychowanie fizycznie151515
10Przedmiot humanistyczny II3024264262
PSPrzedmioty specjalnościowe4653017014085701401056070253035255
1Systemy SCADA302102010202
2Elektryczne urządzenia wykonawcze małej mocy4031515101515103E
3Automatyka napędów przekształtnikowych85625202020252020206
4Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
5Programowalne układy sterujące w energoelektronice5032015152015153
6Sterowanie komputerowe z LabView4532010152010153
7s2_obieralne_1
352152015202
8s2_obieralne_2
4531515151515153
9s2_obieralne_3
302151515152
10Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa w energoelektronice6032015252015253
PWPrzedmioty wybieralne18012952045209520452012
1s1_obieralne_1
453301530153
2s1_obieralne_2
45315101010151010103
3s1_obieralne_3
453252025203
4s1_obieralne_4
4532510102510103
Razem1075904007019021912076211105011435303015530105808530343035254630
1075450455170
Egzaminy431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PS21a Modelowanie i projektowanie komputerowe systemów elektroenergetycznych
PS21b Modelowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych

s2_obieralne_2
PS23a Sterowniki programowalne w układach wykonawczych
PS23b Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

s2_obieralne_3
PS25a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PS25b Elementy sztucznej inteligencji w elektrotechnice

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s1_obieralne_2
PW3a Energoelektronika przemysłowa
PW3b Współpraca przekształtników z siecią zasilającą

s1_obieralne_3
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_4
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów