Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe5041520151520154
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5041520151520154
POPrzedmioty ogólne360231207030691556116103069153018301430264
1Metody numeryczne w technice453252025203
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów453202520253E
3Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453153015303
4Elektromechaniczne systemy napędowe45321915219153E
5Zakłócenia w układach elektroenergetycznych4532010152010153E
6Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji30230302
7Przedmiot humanistyczny I15115151
8Język obcy45345151302
9Wychowanie fizycznie151515
10Przedmiot humanistyczny II3024264262
PSPrzedmioty specjalnościowe4653015512575110125105459025302030205
1Systemy SCADA302102010202
2Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
3Technika zabezpieczeń układów elektrycznych4531515151515153
4Problemy i metody diagnostyki5552515152515155E
5Modele diagnostyczne układów elektrycznych6043015153015154E
6Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki5541030151030154
7s2_obieralne_1
3521015101015102
8s2_obieralne_2
3521015101015102
9s2_obieralne_3
3521015101015102
10Ekonomiczne aspekty diagnostyki1511051051
11Programowanie w LabVIEW - kurs LabVIEW kończący się egzaminem CLAD (NI Academy)5521030151030152
PWPrzedmioty wybieralne18012952045209520452012
1s1_obieralne_1
453301530153
2s1_obieralne_2
45315101010151010103
3s1_obieralne_3
453252025203
4s1_obieralne_4
4532510102510103
Razem1075903857017520916076211105011435303014030105651053034302030204630
1075450445180
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PS19a Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce
PS19b Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elektrycznych

s2_obieralne_2
PS21a Diagnostyka układów izolacyjnych
PS21b Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

s2_obieralne_3
PS23a Diagnostyka procesów przemysłowych
PS23b Diagnostyka wibroakustyczna maszyn

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s1_obieralne_2
PW3a Energoelektronika przemysłowa
PW3b Współpraca przekształtników z siecią zasilającą

s1_obieralne_3
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_4
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów