Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe5041520151520154
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5041520151520154
POPrzedmioty ogólne360231207030691556116103069153018301430264
1Metody numeryczne w technice453252025203
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów453202520253E
3Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453153015303
4Elektromechaniczne systemy napędowe45321915219153E
5Zakłócenia w układach elektroenergetycznych4532010152010153E
6Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji30230302
7Przedmiot humanistyczny I15115151
8Język obcy45345151302
9Wychowanie fizycznie151515
10Przedmiot humanistyczny II3024264262
PSPrzedmioty specjalnościowe4653016535150356515150351153565251535155
1Systemy zasilania w trakcji elektrycznej8063030203030206E
2Maszyny i napędy trakcyjne dużych prędkości75430151515301515154
3Układy sterowania pojazdami elektrycznymi90630153015301530156E
4Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
5s2_obieralne_1
352152015202
6s2_obieralne_2
352152015202
7s2_obieralne_3
402152515252
8Kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji II504153515354
9Techniczne specyfikacje interoperacyjności w transporcie15115151
PWPrzedmioty wybieralne18012952045209520452012
1s1_obieralne_1
453301530153
2s1_obieralne_2
45315101010151010103
3s1_obieralne_3
453252025203
4s1_obieralne_4
4532510102510103
Razem107590395105200169115912111050114353030165651155580301930356130
1075450480145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PS7a AutoCad w projektowaniu systemów trakcyjnych
PS7b Systemy sterowania ruchem

s2_obieralne_2
PS9a Teoria trakcji II
PS9b Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń trakcyjnych

s2_obieralne_3
PS11a Zespolone pojazdy trakcyjne
PS11b Zakłócenia przewodzone w napędach przekształtnikowych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s1_obieralne_2
PW3a Energoelektronika przemysłowa
PW3b Współpraca przekształtników z siecią zasilającą

s1_obieralne_3
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_4
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów