Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Infotronika          Specjalność: bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: It-E-3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2016202016
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1015101015
PHPrzedmioty humanizujące7566015152302302
1Przedmiot humanistyczny 230230302
2Przedmiot humanistyczny 115215152
3Przedmiot humanistyczny 330230302
PKPrzedmioty kierunkowe63033240240150180150135266090157
1Technologie IoT452153015302
2Wprowadzenie do mechatroniki i robotyki30230302
3Obliczenia w chmurze452153015302
4Wybrane metody obliczeniowe inżynierii302151515152
5Jednostki sterujące systemów mechatronicznych i ich programowanie453153015303E
6Sensory w układach automatyki i robotyki453153015303
7Sterowanie i programowanie robotów stacjonarnych453153015303E
8LabVIEW w sterowaniu systemów mechatronicznych453153015303E
9Zintegrowane systemy sterowania w budownictwie452301530152
10Informatyka w inżynierii wytwarzania i technologii druku 3D4521515151515152
11Metody komputerowe w analizie i syntezie układów mechatronicznych4521515151515152
12Monitorowanie i diagnostyka systemów mechatronicznych4521515151515152
13Systemy SCADA w zarządzaniu procesami przemysłowymi452153015302
14Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej301151515151
15Zdalne sterowanie systemów mechatronicznych452153015302
POPrzedmioty ogólne6544520302151201
1Język obcy45345302151
2Filozofia i metodologia Infotroniki20120201
PPPrzedmioty podstawowe300191201056015120105601519
1Wbudowane systemy sterowania453153015303E
2Systemy informatyczne w zarządzaniu budynkami inteligentnymi4531515151515153E
3Robotyzacja procesów przemysłowych4521515151515152
4Roboty mobilne i ich programowanie453153015303
5Skanowanie, obrazowanie i szybkie prototypowanie elementów mechatroniki4531515151515153
6Materiały inteligentne i ich zastosowania453301530153E
7Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej302151515152
PWPrzedmioty wybieralne135124515601530154581515154
1s2_obieralne_1
454153015304
2s2_obieralne_2
4541515151515154
3s3_obieralne_1
4541515151515154
Razem12259046560360270304018045150135301801512010515301059030154030
1225510435280
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PW1a Systemy uczące się
PW2a Inteligencja obliczeniowa

s2_obieralne_2
PW1b Automatyka serwosystemów w robotyce
PW2b Modelowanie mikronapedów w robotyce

s3_obieralne_1
PW3a Bezpieczeństwo systemów informatycznych
PW3b Informatyczne systemy tolerujące uszkodzenia