Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 24-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe21319706308918616306991592094
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych384920992094
2Metody numeryczne w technice353152015203
3Wybrane zagadnienia teorii obwodów373122512253E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych3939309303
5Elektromechaniczne systemy napędowe313139913993E
6Zakłócenia w układach elektroenergetycznych33312615126153E
POPrzedmioty ogólne8881242342418391833162
1Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji18218182
2Przedmiot humanistyczny I91991
3Język obcy2732791182
4Wychowanie fizycznie151515
5Przedmiot humanistyczny II1923163162
PSPrzedmioty specjalnościowe3533093119756663092183015965769304519122033
1s3_obieralne_1
272615661562
2s3_obieralne_2
272615661562
3s3_obieralne_3
272615661562
4Systemy SCADA2626206202
5Programowanie w LabVIEW - kurs LabVIEW kończący się egzaminem CLAD (NI Academy)452630963092
6Mikrokontrolery i układy programowalne333915991593
7Technika zabezpieczeń układów elektrycznych39391515915153
8Problemy i metody diagnostyki39515159151595E
9Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki394624962494
10Modele diagnostyczne układów elektrycznych42418159181594E
11Ekonomiczne aspekty diagnostyki9163631
PWPrzedmioty wybieralne126125720371218153392022129
1s1_obieralne_1
333181518153
2s2_obieralne_1
3539101069101063
3s2_obieralne_2
273151215123
4s2_obieralne_3
31315106151063
Razem8009023248169201965485630114182066245057301822661869304522152033626
80025324522874
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s3_obieralne_1
PS22 Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elektrycznych
PS23 Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce

s3_obieralne_2
PS24 Diagnostyka układów izolacyjnych
PS25 Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

s3_obieralne_3
PS26 Diagnostyka procesów przemysłowych
PS27 Diagnostyka wibroakustyczna maszyn

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s2_obieralne_1
PW3a Współpraca przekształtników z siecią zasilającą
PW3b Energoelektronika przemysłowa

s2_obieralne_2
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s2_obieralne_3
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów