Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Automatyka w Przemyśle 4.0
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 02-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2521252521
1Seminarium dyplomowe15115151
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe360231356010560903075451630153015515152
1Komputerowe wspomaganie projektowania453153015303
2Optymalizacja numeryczna452153015302
3Programowanie obiektowe604303030304E
4Mikrokontrolery w układach sterowania4531515151515153
5Zaawansowane metody identyfikacji układów automatyki4531515151515153
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych4531515151515153
7Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych4531515151515153
8Drgania w diagnostyce maszyn i urządzeń302151515152
POPrzedmioty ogólne105740652040420253
2Język obcy40240201201
3Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji15115151
4Człowiek we współczesnym świecie25225252
5Społeczny wymiar rozwoju człowieka25225252
PSPrzedmioty specjalnościowe51034165190551003035105105125257522303030157
1HMI i SCADA w Przemyśle 4.0302151515152
2Układy programowalne FPGA453153015303
3Wbudowane systemy sterowania6041530151530154E
4Internet rzeczy w Przemyśle 4.04531515151515153
5Obliczenia w chmurze4531515151515153
6Metody sztucznej inteligencji w automatyce6041530151530154
7Sieci automatyki przemysłowej453153015303
8Systemy operacyjne czasu rzeczywistego4531520101520103
9S_wybieralne_1
453153015303E
10S_wybieralne_2
453155101515510153E
11S_wybieralne_3
4531515151515153
PWPrzedmioty wybieralne7553015303015305
1K_wybieralne_1
302151515152
2K_wybieralne_2
4531515151515153E
Razem107590330402651901609015020801055540301352014055902530454530152530
1075450465160
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S_wybieralne_1
PS23 Sterowanie cyfrowe w Przemyśle 4.0
PS24 Automatyzacja procesów

S_wybieralne_2
PS25 Programowalne układy sterujące w energoelektronice
PS26 Automatyka napędów przekształtnikowych

S_wybieralne_3
PS27 Inteligentne budynki
PS28 Automatyzacja w budynkach

K_wybieralne_1
PW1aw Inżynieria sterowania
PW1bw Analiza dyskretna układów sterowania

K_wybieralne_2
PW2aw Energoelektronika przemysłowa
PW2bw Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce