Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 10-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe31517752251530230230215303157515545303
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15010150302302302302302E
3Ochrona własności intelektualnej15115151
4Prawo w energetyce15115151
5Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
302151515152
6Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
15115151
7Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
15115151
8Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
15115151
CPrzedmioty kierunkowe19351478254802101502701359060453030150120154528195120456028150907545281054515306018601560103030155
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4541515151515154
3Grafika inżynierska453153015303
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4541515151515154
5Miernictwo energetyczne303151515153
6Podstawy termodynamiki6051530151530155E
7Technologia informacyjna604154515454
8Podstawy elektrotechniki6043015153015154
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła908454515304E30154E
10Fizyka4541515151515154
11Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
12Programy do obliczeń inżynierskich454153015304
13Elektromechaniczne przemiany energii302151515152
14Mechanika płynów7543030153030154
15Mechanika techniczna453153015303
16Ogrzewnictwo, wentylacja6043015153015154E
17Podstawy automatyki4531515151515153
18Podstawy energoelektroniki302151515152
19Wytrzymałość materiałów907301530151515305E15152
20Podstawy projektowania303151515153
21Pompy, sprężarki, wentylatory453301530153
22Przesyłanie energii elektrycznej4531515151515153
23Technologie i maszyny energetyczne I90630301515303015156E
24Wymiana ciepła i masy6053015153015155E
25Odnawialne źródła energii I4531515151515153
26Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
27Turbiny wiatrowe i wodne4531515151515153
28Urządzenia pomocnicze elektrowni303151515153
29Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze453153015303E
30Ochrona środowiska w energetyce15115151
31Eksploatacja instalacji energetycznych302151515152
32Przedmiot wybieralny I
453153015303
33Przedmiot wybieralny II
303151515153
34Przedmiot wybieralny III
453153015303
35Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie4531515151515153E
36Fizyka budowli303151515153
37Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne604303030304E
38Kierowanie pracami budowlano-instalacyjnymi302151515152
39Instalacje gazowe w budownictwie302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe3504615045458030453015159753045153015203022
1Energetyczne wykorzystanie biomasy4531515151515153E
2Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe303151515153
3Chłodnictwo i klimatyzacja I302151515152E
4Energetyka gazowa302151515152
5Kolektory słoneczne i fotoogniwa302151515152
6Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej302151515152
7Instalacje ogrzewcze w budownictwie niskoenergetycznym302151515152
8Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
9Seminarium dyplomowe30230302
10Praktyka zawodowa55
11Ekologiczne kotły grzewcze303151515153
12Magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej302151515152
13Systemy wykorzystujące ciepło odpadowe303151515153
Razem2600210105075025515035045135906045303015015015453019515045603015012075453016510530307530150903010515301054530353030
2600360360450390405390245
Egzaminy16223333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
B9a Ekonomika przedsiębiorstw
B9b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B11a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B11b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B13a Psychologia i socjologia pracy
B13b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B15a Retoryka i obrona swoich poglądów
B15b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych