Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 10-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe31517752251530230230215303157515545303
1Język obcy15010150302302302302302E
2Ochrona własności intelektualnej15115151
3Prawo w energetyce15115151
4Wychowanie fizyczne60603030
5Podstawy prawa i ergonomia
15115151
6Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
7Blok psychologiczno-etyczny
15115151
8Blok komunikacyjno-negocjacyjny
15115151
CPrzedmioty kierunkowe19351478254802101502701359060453030150120154528195120456028150907545281054515306018601560103030155
1Chemia4541515151515154
2Fizyka4541515151515154
3Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
4Grafika inżynierska453153015303
5Matematyka15014906045307E45307E
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4541515151515154
7Miernictwo energetyczne303151515153
8Przedmiot wybieralny II
303151515153
9Podstawy elektrotechniki6043015153015154
10Podstawy termodynamiki6051530151530155E
11Przedmiot wybieralny I
453153015303
12Programy do obliczeń inżynierskich454153015304
13Technologia informacyjna604154515454
14Eksploatacja instalacji energetycznych302151515152
15Elektromechaniczne przemiany energii302151515152
16Przedmiot wybieralny III
453153015303
17Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze453153015303E
18Mechanika płynów7543030153030154
19Mechanika techniczna453153015303
20Ochrona środowiska w energetyce15115151
21Odnawialne źródła energii I4531515151515153
22Ogrzewnictwo, wentylacja6043015153015154E
23Podstawy automatyki4531515151515153
24Podstawy energoelektroniki302151515152
25Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
26Podstawy projektowania303151515153
27Pompy, sprężarki, wentylatory453301530153
28Przesyłanie energii elektrycznej4531515151515153
29Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie4531515151515153E
30Technologie i maszyny energetyczne I90630301515303015156E
31Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła908454515304E30154E
32Turbiny wiatrowe i wodne4531515151515153
33Urządzenia pomocnicze elektrowni303151515153
34Wymiana ciepła i masy6053015153015155E
35Wytrzymałość materiałów907301530151515305E15152
36Instalacje gazowe w bodownictwie302151515152
37Kierowanie pracami budowlano-instalacyjnymi302151515152
38Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne604303030304E
39Fizyka budowli303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe3504616550109530601545975201030153015203022
1Grzejniki i armatura regulacyjna6043015153015154E
2Projektowanie węzłów ciepłowniczych302151515152
3Ogrzewania płaszczyznowe303151515153
4Chłodnictwo i klimatyzacja45430510305104E
5Uzdatnianie wody w instalacjach ogrzewczych302151515152
6Kogeneracja i techniki niskoemisyjne302151515152
7Wprowadzanie na rynek nowych urządzeń techniki ogrzewczej302151515152
8Zaawansowane systemy wentylacyjne303151515153
9Instalacje ogrzewcze w budownictwie niskoenergetycznym302151515152
10Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
11Seminarium dyplomowe30230302
12Praktyka zawodowa55
Razem2600210106575522015036545135906045303015015015453019515045603015012075453018090153010530150110109015301054530353030
2600360360450390420375245
Egzaminy16223333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy prawa i ergonomia
B10a Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
B10b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych

Podstawy przedsiębiorczości
B11a Ekonomika przedsiębiorstw
B11b Podstawy zarządzania

Blok psychologiczno-etyczny
B12a Etyka zawodowa inżyniera
B12b Psychologia i socjologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny
B14a Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym
B14b Retoryka i obrona swoich poglądów

Przedmiot wybieralny II
C7a Aerodynamika
C7b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny I
C9a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C9b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny III
C13a Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych
C13b Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych