Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydroinżynieria
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 15-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30015702201060335405302302203010215301
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1509150603302302302
3Ekonomika środowiska1515105101
4Prawo w inżynierii środowiska302201020102
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduły wybieralne III
30230302
CPrzedmioty kierunkowe9608241519016513555140451004530135105206010271404045304525
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104E
3Chemia606303030306
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska605154515455
6Geologia, geofizyka i hydrogeologia454153015304
7Matematyka II606303030306E
8Komputerowe programy użytkowe60460604
9Hydrologia i meteorologia30215510155102
10Mechanika techniczna303151515153
11Termodynamika techniczna606303030306E
12Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
13Podstawy geodezji4531515151515153
14Materiałoznawstwo303151515153
15Mechanika płynów6063015153015156E
16Wytrzymałość materiałów302151515152
17Systemy informacji o terenie30230302
18Maszyny przepływowe60420101515201015154
19Podstawy budownictwa454301530154
20Gospodarowanie odpadami454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe14001134926078303503901923078752813515301206028120151052402845509029
1Hydrologia454301530154E
2Mechanika budowli454301530154E
3Mechanika gruntów7563015303015306E
4Geotechniczne badania polowe301121812181
5Geomorfologia rzek453301530153
6Gospodarka wodna605303030305E
7Hydraulika stosowana4531515151515153
8Wodociągi i kanalizacje454153015304E
9Geotechnika i fundamentowanie756304530456E
10Inżynieria wodna605303030305E
11Konstrukcje betonowe6053015153015155E
12Materiały budowlane30230302
13Systemy informacji przestrzennej30230302
14Instalacje sanitarne453153015303E
15Budowle hydrotechniczne ziemne453153015303E
16Ekonomika gospodarki wodnej303151515153
17Rekultywacja terenów zdegradowanych453301530153
18Zabudowa zlewni potoków górskich454301530154E
19Melioracje i odwodnienia454153015304E
20Raporty ocen oddziaływania na środowisko15215152
21Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
22Seminarium dyplomowe30230302
23Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
24Praktyki zawodowe15051501505
25Moduły wybieralne VII
60460604
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Geofizyka inżynierska301151515151
28Moduły wybieralne V
60460604
29Moduły wybieralne IV
302151515152
Razem2660210977470243165405400140451004530135165206010301758045304530192607875301354530120603014045105250306030509030
2660330390375405390540230
Egzaminy182224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A7c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A7f Retoryka i obrona swoich poglądów
A7g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduły wybieralne VII
D29a Dynamika i stan wód w zlewniach
D29b Inżynieria geotechniczna
D29c Komputerowe wspomaganie projektowania
D29d Wzmacnianie podłoża gruntowego

Moduły wybieralne VI
D33a Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
D33b Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
D33c Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
D33d Zagrożenie i ochrona przed powodzią

Moduły wybieralne V
D38a Hydrologia inżynierska
D38b Konstrukcje metalowe
D38c Wytrzymałość materiałów II
D38d Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wybieralne IV
D42a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
D42b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej