Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 15-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30015702201060335405302302303530103
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1509150603302302302
3Ekonomika środowiska1515105101
4Prawo w inżynierii środowiska302201020102
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduły wybieralne III
30230302
CPrzedmioty kierunkowe9608241519016513555140451004530135105206010271404045304525
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska605154515455
6Geologia,geofizyka i hydrogeologia454153015304
7Matematyka II606303030306E
8Komputerowe programy użytkowe60460604
9Hydrologia i meteorologia30215510155102
10Mechanika techniczna303151515153
11Termodynamika techniczna606303030306E
12Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
13Podstawy geodezji4531515151515153
14Materiałoznawstwo303151515153
15Mechanika płynów6063015153015156E
16Wytrzymałość materiałów302151515152
17Systemy informacji o terenie30230302
18Maszyny przepływowe60420101515201015154
19Podstawy budownictwa454301530154
20Gospodarowanie odpadami454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe141511372561114302752101802169156028180153015902826025159015030105356027
1Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
2Procesy w środowisku wodnym303151515153
3Podstawy biotechnologii302151515152
4Urządzenia elektryczne302156915692
5Podstawy geoinżynierii302151515152
6Ochrona powietrza454301530154E
7Technologia wody7573015303015307E
8Instalacje sanitarne454153015304E
9Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne6053015153015155
10Wodociągi7573015303015307E
11Technologia ścieków7573015303015307E
12Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I6053015153015155E
13Termiczne unieszkodliwianie odpadów453301530153E
14Inżynieria i gospodarka wodna452301530152
15Przeróbka osadów ściekowych302151515152
16Kanalizacje7553015303015305E
17Eksploatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
18Eksploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
19Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
20Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
21Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
22Seminarium dyplomowe (w bloku tematycznym)60360603
23Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (w bloku tematycznym)5155515
24Praktyki zawodowe15051501505
25Moduły wybieralne IV
30230302
26Moduły wybieralne V
60460604
27Moduły wybieralne VI
90690906
28Moduły wybieralne VII
60460604
Razem26752101210471279165330220140451004530135165206010301758045304530180516915603018045301590302605515901503014030357030
2675330390375375360570275
Egzaminy172223341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A7c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A7f Retoryka i obrona swoich poglądów
A7g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduły wybieralne IV
D29a Environmental decision making
D29b Podstawy sozologii i sozotechniki
D29c Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wybieralne V
D32a Analiza instrumentalna
D32b GIS w inżynierii środowiska
D32c Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wybieralne VI
D35a Inżynieria miejska
D35b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
D35c Monitoring technologiczny
D35d On site wastewater treatment and disposal systems
D35e Energia wody i geotermalna
D35f Podstawy hydrobiologii technicznej
D35g Specjalne ujęcia wody
D35h Water and wastewater process technology
D35i Wybrane zagadnienia z wodociagów

Moduły wybieralne VII
D44a Systemy odwadniania dróg
D44b Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich
D44c Unieszkodliwianie odpadów komunalnych