Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 15-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30015702201060335405302302303530103
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1509150603302302302
3Ekonomika środowiska1515105101
4Prawo w inżynierii środowiska302201020102
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduły wybieralne III
30230302
CPrzedmioty kierunkowe9608241519016513555140451004530135105206010271404045304525
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska605154515455
6Geologia,geofizyka i hydrogeologia454153015304
7Matematyka II606303030306E
8Komputerowe programy użytkowe60460604
9Hydrologia i meteorologia30215510155102
10Mechanika techniczna303151515153
11Termodynamika techniczna606303030306E
12Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
13Podstawy geodezji4531515151515153
14Materiałoznawstwo303151515153
15Mechanika płynów6063015153015156E
16Wytrzymałość materiałów302151515152
17Systemy informacji o terenie30230302
18Maszyny przepływowe60420101515201015154
19Podstawy budownictwa454301530154
20Gospodarowanie odpadami454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe140011366010674153052402109129452813515301510560282101512016530105351527
1Urządzenia elektryczne302156915692
2Podstawy geoinżynierii302151515152
3Ochrona powietrza454301530154E
4Technika cieplna604303030304E
5Wymiana ciepła i aeromechanika60530255302555E
6Technologia wody453301530153
7Fizyka budowli302151515152
8Instalacje sanitarne454153015304E
9Technologia ścieków605303030305E
10Wodociągi454153015304E
11Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I75630151515301515156E
12Techniki ochrony powietrza453301530153
13Wentylacja i klimatyzacja I75630151515301515156E
14Termiczne unieszkodliwianie odpadów453301530153E
15Inżynieria i gospodarka wodna452301530152
16Przeróbka osadów ściekowych302151515152
17Instalacje centralnego ogrzewania6051530151530155E
18Kanalizacje453153015303
19Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne454153015304E
20Praktyki zawodowe15051501505
21Moduły wybieralne IV
30230302
22Moduły wybieralne V
60460604
23Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
24Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
25Seminarium dyplomowe15315153
26Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
27Moduły wybieralne VI
90690906
28Moduły wybieralne VII
60460604
Razem26602101145516239150360250140451004530135165206010301758045304530210121294530135453015105603021030151201653014030352530
2660330390375405390540230
Egzaminy182224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A7c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A7f Retoryka i obrona swoich poglądów
A7g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduły wybieralne IV
D23a Pomiary cieplne
D23b Paliwa

Moduły wybieralne V
D25a Chłodnictwo
D25b Źródła ciepła
D25c Sieci cieplne
D25d Podstawy regulacji automatycznej

Moduły wybieralne VI
D35a Municipal solid waste management
D35b Ziębiarki i pompy ciepła
D35c Energia wody i geotermalna
D35d Inżynieria miejska
D35e Podstawy instalacji przemysłowych
D35f Ocena jakości powietrza w budynkach energooszczędnych

Moduły wybieralne VII
D41a Instalacje cieplne
D41b Urządzenia klimatyzacyjne
D41c Węzły cieplne
D41d Urządzenia ochrony powietrza