Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 09-05-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne14401074804502702251510513515752675150601524756090159030456016604545601630301515645154
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe7506336015225301203015154451515156906015157530154514151530490901715153
1Środki transportu bliskiego302151515152
2Efektywność przedsięwzięć transportowych303151515153
3Logistyka4541515151515154E
4Budowa środków transportu masowego304151515154E
5Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie302151515152
6Prawo i certyfikacja w transporcie15115151
7Podstawy modelowania procesów transportowych303151515153
8Ergonomia i wzornictwo środków transportu302151515152
9Transport miejski i regionalny302151515152
10Proekologiczne środki transportu302151515152
11Zarządzanie flotą pojazdów302151515152
12Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
13Badania symulacyjne maszyn transportowych303151515153E
14Bezpieczeństwo w transporcie304151515154E
15Systemy i infrastruktura transportu302151515152
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
19Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
23Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
24Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu302151515152E
26Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe320401201575357545453015103015301574554523
1Środki techniczne w logistyce magazynowej15115151
2Technologie przeładunku i zabezpieczeń w logistyce15115151
3Towaroznawstwo303151515153E
4Logistyka miejska i ekologistyka302151515152
5Spedycja krajowa i międzynarodowa303151515153E
6Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw302151515152
7Centra logistyczne302151515152
8Metody optymalizacji w logistyce i spedycji302151515152
9Systemy informatyczne w logistyce i spedycji30230302
10Marketing i jakość usług logistycznych303151515153E
11Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie15215152
12Seminarium dyplomowe30230151151
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem251021096046551010538090135135309030120165753030165601501530165307515105301204560451201530150301053015303010515204530
2510390390390390405360185
Egzaminy142223221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A33a Podstawy zarządzania
A33b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A34a Podstawy prawa dla inżyniera
A34b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A35a Etyka zawodu inżyniera
A35b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A36a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A36b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A37a Wychowanie fizyczne
A37b Trening rozwoju emocjonalnego
A37c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B27a Podstawy zmęczenia materiałów
B27b Podstawy dynamiki maszyn
B28a Konstrukcje kompozytowe
B28b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B29a Silniki cieplne
B29b Budowa i teoria ruchu samochodów
B30a Aerodynamika środków transportu
B30b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B31a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B31b Techniki wytwarzania środków transportu
B32a Języki i techniki programowania
B32b Analiza danych i język R
B33a System utrzymania środków transportu
B33b Procesy obsługi i utrzymania
B34a Metrologia w inżynierii środków transportu
B34b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B35a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B35b Maszyny drogowe i budowlane