Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne605303015153151151
1Język obcy30230151151E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej:15115151
CPrzedmioty kierunkowe4052716575151054512060157545214515306
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
2Instalacje grzewcze302151515152
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów453153015303
4Metody numeryczne302151515152
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich15115151
6Modelowanie CFD30230302
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Technologie i maszyny energetyczne II4531515151515153E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła302151515152E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych302151515152
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów302151515152
12Przedmioty wybieralne I
302151515152
13Uwarunkowania procesu inwestycyjnego302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe505582553045130456015156120153090152375403029
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II4531515151515153E
2Termodynamika gazów wilgotnych15115151
3Chłodnictwo i klimatyzacja II302151515152
4Energetyczne wykorzystanie biomasy II15115151
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej302151515152E
6Praca przejściowa55
7Gospodarka cyrkulacyjna302151515152
8Energetyka wiatrowa i wodna302151515152
9Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II15115151
10Kolektory słoneczne i fotoogniwa II15115151
11Mikrosiłownie15115151
12Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
13Seminarium dyplomowe30230302
14Przedmioty wybieralne II
15115151
15Przedmioty wybieralne III
302151515152
16Przedmioty wybieralne IV
302151515152
17Przedmioty wybieralne V
302151515152
18Przedmioty wybieralne VI
302151515152
19Przedmioty wybieralne VII
302151515152
20Przedmioty wybieralne VIII
302151515152
21Przedmioty wybieralne IX
30230302
Razem970904501356010517545195903075453016545303090153090403030
970435375160
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
C13a Multimedia w energetyce
C13b Podstawy przemian energetycznych

Przedmioty wybieralne II
D23a Energetyka jądrowa
D23b Energetyka gazowa

Przedmioty wybieralne III
D25a Eksploatacja elektrowni
D25b Współspalanie paliw

Przedmioty wybieralne IV
D27a Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
D27b Systemy multimedialne w energetyce

Przedmioty wybieralne V
D29a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
D29b Turbiny cieplne

Przedmioty wybieralne VI
D31a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
D31b Układy hybrydowe w energetyce

Przedmioty wybieralne VII
D33a Projektowanie kotłów na biomasę
D33b Kotły i wymienniki ciepła

Przedmioty wybieralne VIII
D35a Podstawy audytu energetycznego budynku
D35b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Przedmioty wybieralne IX
D37a Rozproszone źródła ciepła
D37b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych