Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energy systems and machinery
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe605303015153151151
1English language30230151151E
2Professional ethics15215152
3Legal conditions of professional activity15115151
CPrzedmioty kierunkowe4653218010530120301206015453018453075111515153
1Advanced Mathematics for Engineers453301530153
2Electrical Energy Conversion And Distribution302151515152
3Fluid Mechanics302151515152
4Heat Transfer302151515152E
5Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC)302151515152
6Numerical Methods302151515152
7Programming Methods for Engineers30230302
8Strength of Material4531515151515153
9Applied Thermodynamics453153015303E
10Computational Fluid Dynamics30330303
11Computational Structural Analysis453153015303
12Power Plant Technology4531515151515153E
13Conditions of the investment prosess302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe445531653060301303045303030990301575183015253026
1Computer Aided Design30230302
2Heat Exchangers6041515301515304
3Monitoring And Control Of Distributed Energy Sources302151515152
4Energy Audit302151515152
5Energy Management452153015302
6Environmental Protection15115151
7Measurments in Thermal and Flow Systems302151515152
8Mid-course project55
9Steam and Gas Turbines453153015303E
10Steam Boilers453153015303E
11Diploma seminar30230302
12Fuel Combustion302151515152
13MSc Thesis1020101020
14Pumps and Ventilation Systems302151515152
15Water Treatment15115151
Razem97090375165901501603018075457560301357515757530601530253030
970435375160
Egzaminy6141
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS