Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe605303015153151151
1Język obcy30230151151E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej15115151
CPrzedmioty kierunkowe4052716575151054512060157545214515306
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
2Instalacje grzewcze302151515152
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów453153015303
4Metody numeryczne302151515152
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich15115151
6Modelowanie CFD30230302
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Technologie i maszyny energetyczne II4531515151515153E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła302151515152E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych302151515152
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów302151515152
12Przedmioty wybieralne I
302151515152
13Uwarunkowania procesu inwestycyjnego302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe50558225456015130304515306120306060236015403029
1Systemy wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego302151515152
2Termodynamika gazów wilgotnych15115151
3Turbiny wodne i wiatrowe302151515152
4Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych15115151
5Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne4531515151515153E
6Kotły parowe i grzewcze4531515151515153E
7Miernictwo i systemy pomiarowe302151515152
8Praca przejściowa55
9Spalanie paliw II15115151
10Turbiny parowe i gazowe II302151515152E
11Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
12Projekt z urządzeń instalacji kotłowych15115151
13Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
14Seminarium dyplomowe30230302
15Przedmioty wybieralne II
302151515152
16Przedmioty wybieralne III
4531515151515153
17Przedmioty wybieralne IV
302151515152
18Przedmioty wybieralne V
302151515152
19Przedmioty wybieralne VI
302151515152
Razem970904201507512017530180901575753016560603060307515403030
970435375160
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
C13b Podstawy przemian energetycznych
C19a Multimedia w energetyce

Przedmioty wybieralne II
D21a Rurociągi i instalacje energetyczne
D21b Układy pomocnicze elektrowni

Przedmioty wybieralne III
D23a Systemy energii niekonwencjonalnej
D23b Odnawialne źródła energii II

Przedmioty wybieralne IV
D25a Audyt energetyczny budynku
D25b Projektowanie instalacji grzewczych

Przedmioty wybieralne V
D27a Pompy, wentylatory i sprężarki
D27b Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Przedmioty wybieralne VI
D30a Automatyka w energetyce
D30b Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych