Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Environmental and land engineering
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
CPrzedmioty kierunkowe700902448465188794010920409635301004925523440303515401030
1Geographic Information Systems3034264263
2Data analysis and statistics3039219213
3Computer modelling (REVIT/FLUENT)5056446445
4Applied hydraulics5051520151520155E
5Municipal infrastructure404301030104E
6Solid waste managment (incl. sewage sludge)606202461020246106
7Water and wastewater treatment9094015156144015156149E
8Energy efficient buildings and indoor air quality60610101030101010306
9Water supply and sewerage6063010203010206E
10Polish language and culture course30330303
11Soil-structure interactions455202520255
12Air protection4551515151515155
13Diploma work (Master's thesis preparation and writing)1020101020
14Building instalations6063015153015156E
15Soil remediation404151051015105104
Razem700902448465188794010920409635301004925523440303515401030
700300300100
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS