Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria dróg wodnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne757601530330154
1Język obcy15215152E
2Etyka zawodowa15215152
3Podstawy przedsiębiorczości15115151
4Moduły wybieralne I
30230302
CPrzedmioty kierunkowe795614413015114187818015154510527171698282690158
1Hydrologia stosowana454301530154
2Hydraulika i morfodynamika rzek6053015153015155E
3Infrastruktura techniczna dróg wodnych605303030305E
4Przyrodnicze podstawy rozwoju zrównoważonego302151515152
5Geoinżynieria605303030305E
6Planowanie przestrzenne i podstawy urbanistyki603303030303
7Geodezja i SIT453153015303
8GIS30330303
9Inżynieria ruchu śródlądowego604303030304E
10Inżynieria rzeczna60430264302644
11Konstrukcje geotechniczne60530264302645
12MES303151515153
13Komputerowe wspomaganie projektowania II3036246243
14Prawo branżowe452301530152
15Zarządzanie inwestycjami30330303
16Moduły wybieralne II
60460604
17Moduły wybieralne III
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe40221030103022
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem91090501451511419738210151545105302011569828309015103030
910390375145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
A5a Elementy filozofii
A5b Historia i rozwój inżynierii wodnej

Moduły wybieralne II
C18a Ochrona przed powodzią
C18b Modelowanie komputerowe w inżynierii rzecznej
C18c Utrzymanie wód
C18d Formy architektoniczne w przestrzeni dróg wodnych

Moduły wybieralne III
C22a Komputerowe wspomaganie projektowania II
C22b Planowanie inwestycji inżynierii środowiska