Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne8596015101523015106151
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa15215152
3Podstawy przedsiębiorczości15115151
4Moduły wybieralne sem.2
404301030104
CPrzedmioty kierunkowe8256040517115901982104035100281451760406824501515308
1Infrastruktura wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych604303030304E
2Materiałoznawstwo instalacji przemysłowych302151515152
3Badania różnoskalowe obiektów technologii prośrodowiskowych4031515101515103
4Inżynieria procesów jednostkowych i aparatury technologicznej403202020203
5Procesy i urządzenia w technologiach środowiskowych20220202
6Statystyczna analiza danych302151515152
7Oczyszczanie wody w zakładach przemysłowych453301530153E
8Ekotoksykologia przemysłowa403251525153
9Źródła ciepła i instalacje przesyłowe353152015203
10Prośrodowiskowe technologie energetyczne4532510102510103
11Ochrona środowiska wodnego5542015202015204E
12Ocena oddziaływania na środowisko303102010203
13Gospodarowanie osadami i odpadami w przemyśle6043015153015154
14Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych7553030153030155E
15Przemysłowe instalacje wentylacyjne i sprężonego powietrza40320614206143
16Urządzenia elektryczne w przemyśle40220614206142
17Technologie ochrony atmosfery oraz ochrona przed hałasem30315510155103E
18Symulacja komputerowa procesów oczyszczania ścieków przemysłowych302151515152
19Automatyka przemysłowa5042015152015154
20Wybrane zagadnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe25211015101521
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Razem93590465321159020825225403510030175326040681030651515401530
935400385150
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne sem.2
A5a Uwarunkowania prawne i ekonomiczne inwestycji środowiskowych w przemyśle
A5b Przygotowanie i wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych w przemyśle
A5c Ekonomika środowiska