Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Modelowanie komputerowe w energetyce
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne54727189993992992
1Język obcy182189191E
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej91991
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego18299992
CPrzedmioty kierunkowe18921906391897263991718994
1Matematyka2739189183
2Języki programowania18299992
3Technologie energetyczne2739999993E
4Termodynamika gazów wilgotnych2739189183
5Wprowadzenie do metody elementów skończonych18218182
6Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów18299992
7Zaawansowana wymiana ciepła18299992E
8Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18299992
9Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich18299992
DPrzedmioty specjalnościowe34362135279817318189276369541172992727219191824
1Modelowanie i analiza obiegów termodynamicznych2739999993
2Metody numeryczne w wymianie ciepła2739189183E
3Metody obliczeniowe w mechanice płynów2739189183
4Zastosowanie MES w obliczeniach maszyn i urządzeń energetycznych2739189183
5Zastosowanie systemów CAD w projektowaniu instalacji energetycznych2739189183
6Charakterystyka energetyczna budynku i audyt18299992
7Fotowoltaika i systemy solarne18299992
8Modelowanie CFD procesów cieplnych i przepływowych18218182
9Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja2739999993E
10Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych18299992
11Praca przejściowa55
12Technologie energetyczne dla zrównoważonego rozwoju91991
13Układy ORC i systemy konwersji ciepła odpadowego18218182
14Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przedmioty wybieralne I
18299992
17Przedmioty wybieralne II
18299992
18Przedmioty wybieralne III
18299992
Razem5869025210818108821899819362663189631781993627239191824
58622515316246
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
D19a Aerodynamika
D19b Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu

Przedmioty wybieralne II
D21a Automatyka w energetyce
D21b Programowanie sterowników PLC

Przedmioty wybieralne III
D23a Rurociągi i instalacje energetyczne
D23b Układy pomocnicze elektrowni