Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne517361592152273
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa92992
3Podstawy przedsiębiorczości91991
4Moduł wybieralny sem.4(I)
18218182
CPrzedmioty kierunkowe372471481826541215426921451439653322136361245174953
1Wymiana ciepła i wymienniki36418666186664E
2Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego I15115151
3Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II3651536121536125E
4Projekt instalacji CO+WOD-KAN36436182182
5Statystyczna analiza danych18299992
6Odnawialne źródła energii18299992
7Wentylacja i klimatyzacja II274126912694E
8Chłodnictwo i pompy ciepła274185418544E
9Spalanie paliw274183618364E
10Projekt wentylacji i klimatyzacji18218182
11Audyty energetyczne18299992
12Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów274186318634E
13Instalacje solarne i fotowoltaiczne36518369183695E
14Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego II15115151
15Ocena oddziaływania na środowisko1834954953
DPrzedmioty specjalnościowe15136126101536436436418101524
1Seminarium dyplomowe15215152
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Blok: Moduł wybieralny sem.1(I)
3Moduł wybieralny sem.1(I)
18218182
Blok:
4Moduł wybieralny sem.1(II)
18218182
5Moduł wybieralny sem.2(I)
18218182
6Moduł wybieralny sem.2(II)
18218182
7Moduł wybieralny sem.3(I)
18218182
8Moduł wybieralny sem.3(II)
18218182
9Moduł wybieralny sem.4(II)
18218182
Razem574903103326541312087692145207521533221999612452149192030
57416815616288
Egzaminy7223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduł wybieralny sem.4(I)
A5a Zarządzanie środowiskiem
A5b Zarządzanie energią

Moduł wybieralny sem.1(I)
D10a Technika wentylacji i klimatyzacji
D10b Zaawansowane systemy wentylacji

Moduł wybieralny sem.1(II)
D12a Wybrane zagadnienia techniki cieplnej
D12b Transport ciepła i aeromechanika

Moduł wybieralny sem.2(I)
D14a Automatyka procesów cieplnych
D14b Sterowanie systemami HVAC

Moduł wybieralny sem.2(II)
D16a Efektywność energetyczna budynków
D16b Kogeneracja

Moduł wybieralny sem.3(I)
D18a Sterowanie systemami HVAC
D18b Systemy sterowania budynkiem

Moduł wybieralny sem.3(II)
D20a Zaawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
D20b Techniki pomiarowe i obliczeniowe
D20c Optymalizacja w inżynierii środowiska

Moduł wybieralny sem.4(II)
D23a Instalacje przemysłowe
D23b Sieci cieplne
D23c Pomiary emisji zanieczyszczeń
D23d Ochrona przed hałasem i promieniowaniem