Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152184225660345606302302304391564
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe11259052575390309015601530301360609901510516105157515159015601515149015451530183015155
1Podstawy konstrukcji maszyn1351160151515303015155301515156E
2Dynamika maszyn4531515151515153
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn302151515152
4Grafika inżynierska454153015304
5Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne303151515153
7Podstawy nauki o materiałach303151515153
8Materiały inżynierskie756304530456E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I120860603030430304
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II75545301515230153
11Projektowanie procesów technologicznych453153015303
12Termodynamika6063015153015156E
13Źródła i systemy konwersji energii302151515152
14Elektrotechnika453301530153
15Elektronika302151515152
16Podstawy automatyki303151515153E
17Roboty i manipulatory302151515152
18Metrologia302151515152
19Miernictwo cieplne i maszynowe30330303
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia303151515153
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska302151515152
22Mechanika i konstrukcje
302151515152
23Środki transportu
302151515152
24Przetwarzanie energii
302151515152
25Technologia maszyn
302151515152
26Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe30042135604530304530159753030151215153021
1Podstawy chłodnictwa303151515153E
2Podstawy wentylacji303151515153
3Podstawy klimatyzacji303151515153E
4Wymiana ciepła4541515151515154E
5Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych15115151
6Systemy klimatyzacyjne303151515153
7Systemy i urządzenia chłodnicze6043015153015154E
8Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna303151515153
8Praca dyplomowa1515
9Seminarium dyplomowe30330303
DPrzedmioty podstawowe660573301656075301053030149060151575601512451545301315303
1Matematyka15014906060309E30305E
2Fizyka6063015153015156E
3Mechanika ogólna1059604530154E30305E
4Wytrzymałość materiałów150136030303030305E3030308E
5Mechanika płynów4551515151515155E
6Technologie informacyjne302151515152
7Informatyka302151515152
8Metody obliczeniowe dla inżynierów302151515152
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
453153015303
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
Razem24002101074525495105150511651053030303019512075301651051051530150601204530150756045303016545751545308415305130
2400360390390375360345180
Egzaminy17243242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Mechanika materiałów - M1
B22c Mechanika materiałów - M3
B22d MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M1
B22e MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M3
B22f Metody optymalnego projektowania - M1
B22g Metody optymalnego projektowania - M3
B22h Metody optymalnego projektowania - M8

Środki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B33a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B33b Maszyny i urządzenia energetyczne
B33c Silniki spalinowe

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice

Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
D9a Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1
D9b Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M3