Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna          Specjalność: bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0008semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne9086515101523515105151
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa15215152
3Podstawy przedsiębiorczości15115151
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego302201020102
5Zagadnienia prawne w energetyce i rynek energii15115151
CPrzedmioty kierunkowe70552317537575150351725345157515281053075151740303057
1Wymiana ciepła i wymienniki ciepła60515151515151515155E
2Monitorowanie pracy instalacji OZE302151515152
3Statystyczna analiza danych302151515152
4Magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej302151515152
5Technologie i urządzenia energetyczne4541515151515154E
6Instalacje solarne i fotowoltaiczne II4541515151515154E
7Eksploatacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną453301530153
8Fizyka budowli302151515152
9Systemy geotermalne II3022282282
10Hydroenergetyka II302151515152
11Sieci ciepłownicze302151515152
12Energetyczne wykorzystanie biomasy II454153015304E
13Gospodarka cyrkulacyjna302151515152
14Charakterystyka energetyczna budynków303151515153
15Podstawy projektowania rozproszonych systemów energetycznych302151515152
16Projektowanie OZE z wykorzystaniem metody elementów skończonych302151515152
17Energetyka wiatrowa II302151515152
18Automatyka w energetyce302151515152
19Biopaliwa30210155101552
20Modelowanie CFD odnawialnych źródeł energii15115151
21Optymalizacja systemów OZE302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe13030301555303015458103022
1Seminarium dyplomowe (w bloku tematycznym)30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej (w bloku tematycznym)1020101020
3Przedmiot wybieralny 1
4541515151515154E
4Przedmiot wybieralny 2
454153015304
Razem92590412689085205651875345157515301701515401201530553030103530
925390375160
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
D3a Hybrydowe instalacje energetyczne
D3b Wykorzystanie pomp ciepła

Przedmiot wybieralny 2
D5a Instalacje ogrzewania dla budynków energooszczędnych
D5b Trójgeneracja z OZE