Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne7575015101522015104151
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa15215152
3Podstawy przedsiębiorczości15115151
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego302201020102
CPrzedmioty kierunkowe605482406075230120304560209030301252230456
1Wysokoefektywne metody oczyszczania wody454301530154E
2Zaopatrzenie w wodę454301530154E
3Usuwanie ścieków454301530154E
4Projekt instalacji WOD-KAN+CO60460604
5Chemia środowiskowa302151515152
6Statystyczna analiza danych302151515152
7Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków455301530155E
8Niezawodność systemów inżynierskich454153015304E
9Projekt systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody55455554
10Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków I25225252
11Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej453153015303
12Renowacja systemów wod-kan302151515152
13Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych302151515152
14Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych453301530153
15Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków II30330303
DPrzedmioty specjalnościowe21534205101208554301022
1Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej (w bloku tematycznym)1020101020
2Blok tematyczny sem.1
12081201208
3Blok tematyczny sem.2
55455554
4Blok tematyczny sem 3
30230302
Razem895894951560852402553045603016515304012530755529
895390375130
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.1
D6a Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
D6b Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
D6c Remediacja środowiska wodno-gruntowego
D6d Biotechnologia środowiskowa
D6e Ochrona wód
D6f Ocena oddziaływania na środowisko

Blok tematyczny sem.2
D12a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
D12b Techniki membranowe
D12c Monitorowanie i sterowanie systemami wod-kan
D12d Instalacje przeciwpożarowe i balneotechniczne

Blok tematyczny sem 3
D16a Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
D16b Seminarium dyplomowe
D16d Sieci i instalacje gazowe
D16e Seminarium dyplomowe