Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne7576015152152453
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa15215152
3Podstawy przedsiębiorczości15115151
4Moduł wybieralny IIIa
30230302
CPrzedmioty kierunkowe60047246304670199911515184011222125152830722261593
1Wymiana ciepła i wymienniki60430101010301010104E
2Spalanie paliw45430510305104E
3Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego I15115151
4Odnawialne źródła energii302151515152
5Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II605258101725810175E
6Projekt instalacji CO+WOD-KAN60460604
7Statystyczna analiza danych302151515152
8Wentylacja i klimatyzacja II4542010152010154E
9Chłodnictwo i pompy ciepła454308730874E
10Projekt wentylacji i klimatyzacji30230302
11Audyty energetyczne302151515152
12Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów45430105301054E
13Instalacje solarne i fotowoltaiczne605305101530510155E
14Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego II15115151
15Ocena oddziaływania na środowisko303615961593
DPrzedmioty specjalnościowe25036210103090690630103024
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
3Moduł wybieralny Ia
30230302
4Moduł wybieralny Ib
30230302
5Moduł wybieralny Ic
30230302
6Moduł wybieralny IIa
30230302
7Moduł wybieralny IIb
30230302
8Moduł wybieralny IIc
30230302
9Moduł wybieralny IIIb
30230302
Razem925905164546702093922015184011230215302830723081253930
925405375145
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduł wybieralny IIIa
A5a Zarządzanie środowiskiem
A5b Zarządzanie energią

Moduł wybieralny Ia
D10a Technika wentylacji i klimatyzacji
D10b Zaawansowane systemy wentylacji

Moduł wybieralny Ib
D12a Termodynamika procesowa
D12b Transport ciepła i aeromechanika

Moduł wybieralny Ic
D14a Automatyka procesów cieplnych
D14b Sterowanie systemami HVAC

Moduł wybieralny IIa
D16a Efektywność energetyczna budynków
D16b Kogeneracja

Moduł wybieralny IIb
D18a Sterowanie systemami HVAC
D18b Systemy sterowania budynkiem

Moduł wybieralny IIc
D20a Zaawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
D20b Techniki pomiarowe i obliczeniowe
D20c Optymalizacja w inżynierii środowiska

Moduł wybieralny IIIb
D23a Instalacje przemysłowe
D23b Sieci cieplne
D23c Pomiary emisji zanieczyszczeń
D23d Odpady niebezpieczne
D23e Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
D23f Technologie fluidalne