Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Modelowanie komputerowe w energetyce
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 06-07-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne605303015153151151
1Język obcy30230151151E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej15115151
CPrzedmioty kierunkowe345231651051545151201051515174515306
1Matematyka453153015303
2Języki programowania302151515152
3Technologie energetyczne4531515151515153E
4Termodynamika gazów wilgotnych453153015303
5Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów302151515152
6Zaawansowana wymiana ciepła302151515152E
7Wprowadzenie do metody elementów skończonych30230302
8Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
9Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich302151515152
10Uwarunkowania procesu inwestycyjnego302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe58062225451518085306015601510105151203023601515403029
1Modelowanie i analiza obiegów termodynamicznych4531515151515153
2Modelowanie CFD procesów cieplnych i przepływowych30230302
3Układy ORC i systemy konwersji ciepła odpadowego30230302
4Zastosowanie systemów CAD w projektowaniu instalacji energetycznych453153015303
5Metody numeryczne w wymianie ciepła453153015303
6Metody obliczeniowe w mechanice płynów453153015303E
7Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Zastosowanie MES w obliczeniach maszyn i urządzeń energetycznych453153015303
9Charakterystyka energetyczna budynku i audyt302151515152
10Fotowoltaika i systemy solarne302151515152
11Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja4521515151515152E
12Technologie energetyczne dla zrównoważonego rozwoju15115151
13Seminarium dyplomowe30230302
14Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
15Przedmioty wybieralne I sem. 2
302151515152
16Przedmioty wybieralne II sem.2
453153015303
17Przedmioty wybieralne III sem.2
302151515152
18Praca przejściowa55
Razem98590420180302251003019513575303015030151503030751515403030
985435375175
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I sem. 2
D18a Aerodynamika
D18b Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu

Przedmioty wybieralne II sem.2
D20a Automatyka w energetyce
D20b Programowanie sterowników PLC

Przedmioty wybieralne III sem.2
D22a Rurociągi i instalacje energetyczne
D22b Układy pomocnicze elektrowni