Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Techniki wytwarzania
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 13-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne86410729127015318126663819452654993692645365415541818182716271827361421189662794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Design thinking9136361
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów I364152115214
24Technologie kształtowania wyrobów II9136361
25Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
26Podstawy nauki o materiałach3661818993993
27Elementy automatyki przemysłowej18299992
28Internet przemysłowy2739189183
29Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
30Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
31Podstawy eksploatacji18299992
32Podstawy niezawodności18299992
33Ochrona środowiska18299992
BPrzedmioty kierunkowe49569193971541599999491844599361536272791427819640279321627183610
1Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem2759999995E
2Projektowanie procesów obróbki i montażu2729999992
3Obróbki erozyjne i technologie addytywne1829459452
4Przedmiot wybieralny (1z 2)
2759999995E
5Podstawy inwentyki18299992
6Zarządzanie produkcją i usługami2749189184
7Systemy jakości2739189183E
8Metrologia w procesach wytwarzania2739189183E
9Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej9145451
10Podstawy programowania obrabiarek CNC1829459452
11Technologie przemysłu 4.02749189184E
12Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie2739189183
13Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej18499994E
14Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie2749999994
15Efektywne zarządzanie czasem92992
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18218182
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
25Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe149344527362318271818910189189985916
1Budowa i eksploatacja obrabiarek CNC18399993
2Systemy CAM w inżynierii wytwarzania2749999994E
3Zaawansowane programowanie CNC2739999993
4Jakość i produktywność w procesach wytwarzania18399993
5Seminarium dyplomowe182189191
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
7Systemy baz danych w technologii364918991894E
Razem150821052927925110830833728195493063993627309045633630901845453630811853186430791836275015305491841930
1508225225234234234225131
Egzaminy142222231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji -radzenie sobie ze stresem

Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B4a Zarządzanie projektami
B4b Badania operacyjne

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Komunikacja w układzie człowiek-maszyna
B17b Biomechanika w układzie człowiek-maszyna
B18a Programowanie symboliczne
B18b Zastosowania systemu MES
B19a Podstawy mechatroniki
B19b Podstawy napędu elektromechanicznego
B20a Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B20b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B21a Rachunek kosztów dla inżyniera
B21b Finanse i rachunkowość
B22a Podstawy statystyki stosowanej
B22b Podstawy analizy danych przemysłowych
B23a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B23b Nowoczesne metody organizacji i optymalizacji produkcji
B24a Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów
B24b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B25a Napędy maszyn i urządzeń
B25b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne