Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria wzornictwa przemysłowego          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 17-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IWPsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023023021545515303302
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe2195192606195375308691201057515150289090759028126301201142812045301652875601503025604516530273015356028
1Design thinking3036246243
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
6Mechanika ogólna454153015304E
7Wprowadzenie do MES302151515152
8Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
9Mechanika płynów4531515151515153
10Dokumentacja techniczna454153015304
11Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
12Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
13Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
14Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
15Projektowanie procesów technologicznych303151515153
16Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
17Technologie kształtowania wyrobów II15169691
18Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
19Podstawy nauki o materiałach303151515153
20Podstawy nauki o materiałach II303151515153
21Elementy automatyki przemysłowej302151515152
22Internet przemysłowy453153015303
23Systemy komputerowego wspomagania454153015304
24Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
25Podstawy eksploatacji302151515152
26Podstawy niezawodności302151515152
27Ochrona środowiska302151515152
28Antropometria15115151
29Blok profilujący dyplom I
4541515151515154E
30Blok profilujący dyplom II
4531515151515153E
31Blok profilujący dyplom III
303151515153
32Wzornictwo pojazdów samochodowych303151515153E
33Budowa pojazdów szynowych304151515154E
34Fotografia i DTP4541515151515154E
35Historia sztuki i wzornictwa30230302
36Makietowanie i budowa modeli fizycznych30230302
37Podstawy komunikacji wizualnej45445454
38Prezentacja wizualna produktu I30230302
39Prezentacja wizualna produktu II30430304
40Proces rozwoju nowego produktu30330303
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
18012180453453453453
42Projekt semestralny - podstawy projektowania90490452452
43Projektowanie uniwersalne15115151
44Projektowanie zrównoważone30230151151
45Projektowanie środków transportu drogowego303151515153E
46Projektowanie środków transportu szynowego303151515153E
47Plastyka I
30230302
48Plastyka II
30330303
49Plastyka III
30230302
50Rysunek prezentacyjny75575453302
51Grafika komputerowa604154515152E302E
52Praktyka55
53Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
54Seminarium dyplomowe30230151151
Razem251021066645037530869120105135151503090150759030126601201143012030453016530904560150303075304516530306015356030
2510405405420390375345170
Egzaminy15231333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A8 Wychowanie fizyczne

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Blok profilujący dyplom I
B29a Zaawansowane technologie wytwarzania
B29b Zaawansowane projektowanie środków transportu drogowego

Blok profilujący dyplom II
B30a Zaawansowane systemy CAD
B30b Zaawansowane projektowanie środków transportu szynowego

Blok profilujący dyplom III
B31a Zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu
B31b Zintegrowane systemy projektowania

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B41a Projekt semestralny - projektowanie środków transportu
B41b Projekt semestralny - projektowanie urządzeń przemysłowych

Plastyka I
B47a Działania wizualne - rysunek studyjny
B47b Podstawy działań wizualnych

Plastyka II
B48a Działania wizualne 3D - kształtowanie przestrzenne
B48b Działania wizualne 2D - obrazowanie na płaszczyźnie

Plastyka III
B49a Działania wizualne - proces twórczy
B49b Działania wizualne - intermedia