Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 18-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne2851645240302156039043021515315152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy (angielski lub inny)15010150302302604302E
3Encyklopedia prawa15115151
4Przedsiębiorczość innowacyjna303151515153
5Komunikacja interpers. i autoprezentacja302151515152
CPrzedmioty kierunkowe1350110660270390301651503028150757527150301202613515135206030309
1Algebra z geometrią907454545457E
2Analiza matematyczna1501275754545730305E
3Podstawy fizyki605303030305E
4Matematyka dyskretna6053015153015155E
5Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej606303030306E
6Statystyka matematyczna604303030304
7Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki15115151
8Wstęp do programowania9083030303030308E
9Algorytmy i struktury danych606303030306E
10Języki i paradygmaty programowania I605303030305
11Języki i paradygmaty programowania II606303030306E
12Systemy operacyjne606303030306E
13Mikroprocesory i mikrokontrolery605303030305E
14Grafika i komunikacja człowiek - komputer605303030305
15Metody obliczeniowe6043015153015154E
16Podstawy baz danych605303030305E
17Wstęp do sztucznej inteligencji604303030304
18Systemy wbudowane453153015303
19Architektura systemów komputerowych604303030304E
20Podstawy sieci komputerowych604303030304E
21Inżynieria oprogramowania605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe845843903903035606089090181501503028909030530
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
604303030304
2Przedmiot wybieralny 1a(proszę wybrać z punktu 1 dwa przedmioty wybieralne)604303030304
3Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (3 z 5)
606303030306
4Przedmiot wybieralny 2a(proszę wybrać z punktu 3 trzy przedmioty wybieralne)606303030306
5Przedmiot wybieralny 2b(proszę wybrać z punktu 3 trzy przedmioty wybieralne)606303030306
6Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 4)
605303030305E
7Przedmiot wybieralny 3a(proszę wybrać z punktu 6 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
8Przedmiot wybieralny 3b(proszę wybrać z punktu 6 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
9Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (2 z 4)
605303030305
10Przedmiot wybieralny 4a(proszę wybrać z punktu 9 dwa przedmioty wybieralne)605303030305
11Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 6)
605303030305E
12Przedmiot wybieralny 5a(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
13Przedmiot wybieralny 5b(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
14Projekt zespołowy30330303
15Praktyka (1 miesiąc - 160 godzin)55
16Seminarium dyplomowe30230302
17Przygotowanie pracy dyplomowej58558
Razem24802101095510780306516518030301651357530150120120301954519530165151203030165151503030909030530
2480375375390435330360215
Egzaminy223434233
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
D1a Programowanie w języku Java
D1b Języki symboliczne
D1c Podstawy transmisji danych

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (3 z 5)
D3a Technologie obiektowe
D3b Wstęp do projektowania aplikacji internetowych
D3c Bazy danych II
D3d Systemy telekomunikacji ruchomej 4G
D3e Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 4)
D6a Przetwarzanie współbieżne
D6b Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D6c Projektowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych
D6d Techniki multimedialne

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (2 z 4)
D9a Zaawansowane technologie projektowania aplikacji internetowych
D9b Programowanie usług sieciowych
D9c Automaty, języki i obliczenia
D9d Systemy informatyczne w zarządzaniu

Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 6)
D11a Przetwarzanie języka naturalnego
D11b Programowanie mobilne
D11c Administrowanie systemami komputerowymi
D11d Programowanie grafiki komputerowej
D11e Teoria informacji
D11f Podstawy przetwarzania w chmurze