Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 18-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne405231352106030303063060306904302302453
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15010150302302604302E
3Technologie informacyjne604303030304
4Wstęp do programowania604303030304
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
30230302
7Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
30230302
CPrzedmioty kierunkowe13501126606057510135135241351352415012045261051051516756510136045159
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii606303030306E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III605303030305E
9Matematyka obliczeniowa756304530456
10Matematyka dyskretna605303030305E
11Wstęp do równań różniczkowych7553030153030155E
12Rachunek prawdopodobieństwa I906454545456E
13Rachunek prawdopodobieństwa II605303030305E
14Podstawy statystyki6053015153015155E
15Algebra605303030305E
16Geometria303151515153
17Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 5)
6053020103020105
18Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 3)
604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe38045120301506020303060151260603015303030518
1Podstawy fizyki604303030304
2Programowanie w języku R i Matlabie753601560153
3Analiza danych606303030306E
4Podstawy baz danych606303030306E
5Regresja i analiza wariancji605303030305E
6Seminarium dyplomowe60660303303
7Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
8Praktyka (1 miesiąc - 160godz.)55
Razem213518091584528560301651653030165195303015021045301351657515301656560301030135454530530
2135360390405390330260
Egzaminy17233432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
A5a Filozofia
A5b Sztuczna inteligencja

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
A6a Psychologia społeczna
A6b Socjologia

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 5)
C17a Inżynieria finansowa
C17b Dyskretne układy dynamiczne
C17c Kodowanie algebraiczne
C17d Teoria grafów
C17e Teoria liczb

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 3)
C18a Wybrane modele matematyczne gospodarki konkurencyjnej
C18b Teoria optymalizacji
C18c Metody aktuarialne