Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka Stosowana          Specjalność: Analityka Danych
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 18-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: MSsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne36022452107515153030530604581590530215152
1Technologie informacyjne30330303
2Wychowanie fizyczne60603030
3Język obcy (wyb)15010150302302604302E
4Wstęp do programowania45445454
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Przedmiot humanistyczny (wyb.)
30230302
7Przedsiębiorczość innowacyjna302151515152
CPrzedmioty kierunkowe105086405495120151513519525901053015152210515030256045301115303
1Elementy matematyki praktycznej30330303
2Analiza matematyczna 11058456045608E
3Wstęp do matematyki755304530455
4Algebra liniowa z geometrią analityczną907454545457E
5Grafy i algorytmy grafowe302151515152
6Projekt matematyczny303151515153
7Algebra z teorią liczb606303030306E
8Analiza matematyczna 21209457545759E
9Statystyka opisowa454153015304
10Analiza matematyczna 3909306030609E
11Pakiety matematyczne30330303
12Rachunek prawdopodobieństwa1059456045609E
13Podstawy fizyki604303030304
14Równania różniczkowe i różnicowe7563030153030156E
15Statystyka6053015153015155E
16Metody numeryczne453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe8157036012030240605906030301715030120302712030901430512
1Algebra stosowana605303030305
2Analiza danych605303030305
3Pracownia fizyczna30230302
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa605303030305
5Bazy danych605303030305
6Wstęp do sztucznej inteligencji605303030305E
7Regresja i analiza wariancji605303030305E
8Seminarium30230302
9Przedmiot wybieralny 1
605303030305
10Przedmiot wybieralny 2
605303030305
11Zaawansowane metody numeryczne603303030303E
12Uczenie maszynowe604303030304
13Przetwarzanie dużych zbiorów danych604303030304E
14Przedmiot wybieralny 3
603303030303
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
GPraktyki Zawodowe960329604201454018
1Praktyka zawodowa960329604201454018
Razem318521081082530435909951352253030120165751515301202403030150135306030165301503030120309015435303054530
3185390390390375375690575
Egzaminy13222322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny (wyb.)
A8a Komunikacja i negocjacje w biznesie
A8b Zarządzanie projektem i praca w zespole

Przedmiot wybieralny 1
D9a Dyskretne układy dynamiczne
D9b Teoria optymalizacji
D9c Analiza sygnałów

Przedmiot wybieralny 2
D10a Kodowanie algebraiczne
D10b Matematyka w grafice komputerowej
D10c Teoria informacji
D10d Geometria

Przedmiot wybieralny 3
D14a Podstawy kryptografii i kryptoanalizy
D14c Wstęp do matematyki kwantowo-obliczeniowej
D21b Teoria węzłów