Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 18-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1201230903031545615153
1Język obcy B2+30330303
2Mathematical writing30330303
3Zarządzanie strategiczne303151515153
4Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
303151515153
CPrzedmioty kierunkowe7656739024090451651351527753030151290603020601515308
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
6Równania różniczkowe9074530154530157E
7Matematyczne podstawy informatyki6043015153015154
8Obliczenia naukowe606303030306
9Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
6053015153015155
10Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 6)
607303030307E
11Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 4)
604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe3104112010515601060451512303030103030301019
1Ekonometria6063015153015156E
2Ekonomia matematyczna605303030305E
3Modele dyskretne rynku finansowego606303030306
4Matematyka finansowa607303030307E
5Seminarium dyplomowe60560303302
6Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem119512054043510560551651651530150120451530120903030301056015304030
1195345330270250
Egzaminy93231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
A1a Encyklopedia prawa
A1b Komunikacja interpersonalna

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
C9a Współczesna rachunkowość z wykorzystaniem programu Sage Symfonia ERP
C9b Projektowanie i analiza eksperymentów
C9c Algorytmy w geometrii semialgebraicznej

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 6)
C10a Macierze w ekonomii
C10b Uczenie maszynowe
C10c Matematyka ubezpieczeniowa
C10d Geometria różniczkowa
C10e Ekonofizyka
C10f Matematyczne podstawy kryptologii

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 4)
C11a Nowoczesne finanse ilościowe
C11c Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej
C11d Zaawansowana eksploracja dużych zbiorów danych