Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315218422561560445606302302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe12159558575390907510575146030151587515303012150606030257590151514907530151830304
1Systemy transportu drogowego302151515152
2Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego452301530152
3Systemy transportu bliskiego302151515152
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego302151515152
5Infrastruktura transportu bliskiego302151515152
6Organizacja i zarządzanie302151515152
7Logistyka6053015153015155E
8Podstawy modelowania procesów transportowych302151515152
9Telematyka w transporcie302151515152
10Ekonomika transportu302151515152
11Prawo transportowe15115151
12Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych302151515152
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych302151515152
14Bezpieczeństwo w transporcie302151515152
15Pojazdy samochodowe454301530154
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego454301530154
17Środki transportu bliskiego604303030304
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
19Podstawy technik wytwarzania302151515152
20Silniki do napędu środków transportu302151515152
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie302151515152
22Ochrona środowiska w transporcie302151515152
23Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu302151515152
24Automatyka303151515153
25Metrologia302151515152
26Grafika inżynierska454153015304
27Podstawy konstrukcji maszyn9083015151515301541515154E
28Podstawy projektowania środków transportu30230302
29Mechatronika302151515152
30Podstawy eksploatacji maszyn4551515151515155E
31Podstawy niezawodności
303151515153
32Diagnostyka techniczna środków transportu302151515152
33Metody i urządzenia do badań diagnostycznych15215152
34Materiały eksploatacyjne w transporcie
302151515152
35Tribologia
302151515152
36Praktyki44
CPrzedmioty specjalnościowe30043150301530156060301510601515151510304523
1Technologie transportowe i przeładunkowe w systemach logistycznych15215152
2Towaroznawstwo454301530154E
3Logistyka miejska i ekologistyka304151515154
4Spedycja krajowa i międzynarodowa302151515152
5Zarządzanie łańcuchami dostaw15215152
6Projektowanie i badanie efektywności systemów logistycznych303151515153E
7Metody optymalizacji i planowania w logistyce302151515152
8Eksploatacja w systemach logistycznych302151515152
9Wspomaganie komputerowe w logistyce15215152
10Marketing i jakość usług logistycznych303151515153E
11Seminarium dyplomowe30230302
11Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe58551300901356060153015129030151516903045301630153151515215152
1Matematyka7512453030157E15155E
2Badania operacyjne303151515153
3Fizyka454301530154E
4Informatyka303151515153
5Systemy bazodanowe452153015302
6Nauka o materiałach453153015303
7Mechanika ogólna6073015151515315154E
8Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
9Aeromechanika pojazdu
302151515152
10Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
302151515152
11Podstawy klimatyzacji środków transportu
302151515152
12Elektrotechnika i elektronika4521515151515152
13Ekonomia15115151
14Psychologia transportu15115151
15Technologie informacyjne302151515152
Razem241521011194205401809066180751051530195904530153016575753030301809075303015075105301530165105453015308415305130
2415375375375375375360180
Egzaminy12122232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy niezawodności
B31a Niezawodność systemów
B31b Podstawy niezawodności

Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34b Techniki smarownicze w transporcie

Tribologia
B35a Tribologia
B35b Nanotechnologie w tribologii

Aeromechanika pojazdu
D9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
D10a Podstawy wibroakustyki
D10b Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji