Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 25-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne907157530215152303
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
302151515152
2Psychologia i socjologia pracy30330303
3Technical and Professional Writing30230302
CPrzedmioty kierunkowe24020906090604545123015458
1Zaawansowane techniki programowania454153015304E
2Zaawansowane technologie baz danych454153015304E
3Zarządzanie projektem informatycznym454153015304E
4Programowanie równoległe i rozproszone4541515151515154E
5Techniki projektowania frontendowego6043015153015154
DPrzedmioty specjalnościowe70063285601656013012030751516105306075206030604027
1Algebra z teorią liczb603303030303
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa15215152
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych604303030304E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych604303030304
5Bezpieczeństwo systemów informatycznych4531515151515153
6Analiza ruchu sieciowego6041515301515304
7Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
453301530153
8Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 2)
454301530154
9Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy7563030153030156E
10Pracownia problemowa45345453
11Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych453153015303
12Technologia blockchain w nauce i biznesie605303030305E
13Zarządzanie strategiczne firmą15215152
14Seminarium naukowe30330303
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem10309039013522560220180601206030150457512030603030604030
1030420390220
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 2)
D13a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D13b Kodowanie algebraiczne

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych