Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 25-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne907157530215152303
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
302151515152
2Psychologia i socjologia pracy30330303
3Technical and Professional Writing30230302
CPrzedmioty kierunkowe24020906090604545123015458
1Zaawansowane techniki programowania454153015304E
2Zaawansowane technologie baz danych454153015304E
3Zarządzanie projektem informatycznym454153015304E
4Programowanie równoległe i rozproszone4541515151515154E
5Techniki projektowania frontendowego6043015153015154
DPrzedmioty specjalnościowe700633001206022090120161506090206060601027
1Metody odkrywania wiedzy I755304530455
2Obliczenia ewolucyjne755304530455
3Statystyka i probabilistyka606303030306E
4Sieci neuronowe i deep learning604303030304
5Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych604303030304
6Metody odkrywania wiedzy II604303030304
7Projektowanie i analiza eksperymentów604303030304E
8Big Data604303030304
9Szeregi czasowe, giełda, ekonomia605303030305E
10Obliczenia kwantowe605303030305
14Seminarium naukowe30330303
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem1030904057518060310150304516530195157513530603060601030
1030390420220
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem