Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 25-02-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne907157530215152303
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
302151515152
2Psychologia i socjologia pracy30330303
3Technical and Professional Writing30230302
CPrzedmioty kierunkowe24020906090604545123015458
1Zaawansowane techniki programowania454153015304E
2Zaawansowane technologie baz danych454153015304E
3Zarządzanie projektem informatycznym454153015304E
4Programowanie równoległe i rozproszone4541515151515154E
5Techniki projektowania frontendowego6043015153015154
DPrzedmioty specjalnościowe700632401956020510545601610512075203030607027
1Programowanie gier4541515151515154
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154
3Modelowanie VR6043015153015154E
4Uczenie maszynowe604303030304
5Komputerowe przetwarzanie multimediów6043015153015154
6Zaawansowane metody uczenia maszynowego i głębokiego6043015153015154
7Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
6041530151530154
8Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 3)
6041530151530154E
9Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
6041530151530154
10Zarządzanie strategiczne firmą15215152
11Pracownia problemowa45445454
12Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (1 z 2)
6041530151530154E
14Seminarium naukowe30330303
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem10309034575255602951653090105301501513512030303030607030
1030390420220
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
D7a Modelowanie zagadnień technicznych
D7b Metody optymalizacji
D7c Systemy złożone

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 3)
D8a Projektowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
D8b Analiza szeregów czasowych
D8c Modele generatywne w uczeniu maszynowym

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
D9a Wizualizacja i animacja komputerowa
D9b Inteligentne przetwarzanie danych medycznych

Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (1 z 2)
D12a Rozszerzona rzeczywistość w zastosowaniach inżynierskich
D12b Systemy agentowe oraz uczenie przez wzmacnianie