Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne547945182992183
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
18299992
2Psychologia i socjologia pracy18318183
3Technical and Professional Writing18218182
CPrzedmioty kierunkowe14420543654181818827181889184
1Zaawansowane techniki programowania2749189184E
2Zaawansowane technologie baz danych2749189184E
3Zarządzanie projektem informatycznym2749189184E
4Programowanie równoległe i rozproszone2749999994E
5Techniki projektowania frontendowego364189918994
DPrzedmioty specjalnościowe424631713699368245181896345914361836451627362824
1Algebra z teorią liczb363181818183
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa92992
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych364181818184E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych364181818184
5Bezpieczeństwo systemów informatycznych2739999993
6Analiza ruchu sieciowego364991899184
7Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
2731891893
8Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 2)
2741891894
9Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy45618189181896E
10Pracownia problemowa27327273
11Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych2739189183
12Technologia blockchain w nauce i biznesie365181818185E
13Zarządzanie strategiczne firmą92992
14Seminarium naukowe18318183
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem622902348113536136633636181999963272445183663202718362827
622153198162109
Egzaminy73121
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
D7a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D7b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 2)
D8a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D8b Kodowanie algebraiczne